Zanka

Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile ilgili sayısal verilerden yararlanılır ve üzerine çıkarımlar yapılarak gelişmişlik düzeyleri belirlenir.

 

Ya da iktisattaki Gini katsayısı gibi gelir dağılımı üzerinden elde edilen verilerle değerlendirme yaparız. Benim ülkelerin gelişmişlik kriteri ilgili biraz farklı bir bakışım var. İnsanlar birçok ülkeyi internet ya da orada yaşayan tanıdıkları sayesinde görüyor ve orada yaşamak ile ülkemizde yaşamak konusunda kıyaslama yapıyorlar.

 

Peki, gerçekten günümüz insanının gelişmişlik kriterlerinden anladığı bu mudur? Sadece ekonomik göstergeler midir? Hayır günümüz insanı gelişmişlik ifadesini sadece ekonomi üzerinden anlamak istemiyor. Yaşam biçimi yaşayış biçimi üzerinden de tecrübe etmek istiyor. İsteğini de toplumdaki kurumların belli başlı niteliklere sahip olmasını ile dile getiriyor. 

 

Gelin bu niteliklerden bazılarını sıralayalım...


Şefffalık
Hem kişisel bazda hem de kurumsal bazda olan bir şeffaflık talep ediyor insanlar. Olan biteni bilmeyi olan bitenden habersiz olamaya tercih etmek istemiyorlar. Hayatlarını ilgilendiren meselelerin uzağında kalmanın aslında kafayı kuma gömmekten farksız olduğunu görüyorlar.
Şeffaflığın işler hale gelebilmesi için denetlenebilir bir süreç gerekiyor. Denetlenebilir bir süreç içinde hem liyakat hem de tarafsız bir iş yapış tarzına hasret kalıyorlar. Sadece insanlar mı istiyor bu tarz erdemleri ülkelerde istiyor. Ülkemize yabancı paranın gelmek için nazlanmasında en önemli neden güven eksikliği. Güven bir sebep değildir sonuçtur. Şeffaf denetlenen ve liyakata göre şekillenen bir iş ve hayat dünyası herkese güven aşılar.

 

Tarafsızlık konusunda herkesin şüpheleri olması doğal. İnsan nasıl tarafsız olabilir? Elbette hepimizin bir çok aidiyeti var ancak aynı zamanda insan olmanın en büyük kazançlarından bir olan vicdan var şeref var haysiyet onur var. Toplum yoğunlaşan davranışa doğru kayığı sürüyor. Toplum olumsuz öğelerle zehirlenmişse ona da bulaşıyor. Ancak olumlu davranışları ne kadar beslersek o kadar sağlıklı bir nesil yetişebilir. Sadece şaffaf olmayı bile becerebilmek her şeyin ateşleyecektir.

 

Herhangi bir ülkede yaşama şansınız olsa gider misiniz şeklinde yapılan anketlerde büyük oranda evet çıkıyor. Hayır diyenlerin büyük bir bölümü de kendi dünya görüşleriyle çelişmemek adına hayır diyorlar. Peki insanların yaşadığı topraklardan umutlarını kesme nedenleri neler olabilir?Adil olmayan yönetimler, iş hayatının çalışma zorlukları, iş hayatında liyakatin önemsenmesi, çocuklarının geleceği için umutsuz olmaları, eğitim sisteminden umudu kesmeleri, sadece tüketen üretmeyi ana politika yapmaktan uzak bir ekonomi biçimi. Yanlarına birçok neden ekleyebilir. Fakat hiç birisi çözülemez değil. Şeffaflıktan başlayalım ip söküğü gibi ardı gelecektir.

 

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver