Zanka

“İslami” kavramını yine kırık plak gibi ve bir türlü anlatılanı anlamayanlar için açıklayayım.

İslami sözcüğünün sonundaki “i” harfi, iyelik, aitlik ekidir; “İslam’a ait olan” demek değildir, en bariz anlamda “İslam’a ait kılınmaya çalışılan” demektir. İslam dininin içinde var olan şeylere zaten İslam diyoruz, ancak ona yapıştırılmaya çalışılan her şeye, özellikle dincilik siyasetiyle İslam’a kene gibi etiketlenenlere “İslami” denir. Bazen “İslami” diye vasıflanan durumlarda İslam’a hainlik edilir.

 

Gına getiren ama provokatörlerin ve dincilere yaranmaya çalışan trol cinsi zevatın iki de bir “İslami, denilerek İslam’a saldırılıyor” şeklindeki iğrenç geyiklerine son kez cevap olan bu nottan sonra geçelim İSLAM’A HAİNLİK maddelerine:

 

Pozitif hukukun aslında dinin gelmek istediği nokta olduğunu inkâr etmek ama uluslararası mahkemelerin hükmüne boyun eğmenin erdemlilik olduğunu savunmaktır İslam’a Hainlik…

 

Şeriat hukukunu erkeğin cinsel aktivitesine ve onun tercihlerine endekslemek, şer’i kanunları din zannetmektir İslam’a Hainlik…

 

Namussuzluk ve ahlaksızlık eylemlerine darülharp fetvasıyla yol vermektir İslam’a Hainlik…

 

Dinin tek sigortası olan Laiklik esasına operasyon çekmektir İslam’a Hainlik…

 

Hadis kaynaklarında “Kudurmuş köpeklik” olarak sıfatlanan Halifelik/ Hilafet sapkınlığına yönelmektir İslam’a Hainlik…

 

Onurlu ve özgürce yaşamanın adresi Cumhuriyet idaresi iken, sömürgen ve şahsiyeti kemirgen saltanata ve geçmiş zamanın karanlık idare sistemlerine özlem duymaktır İslam’a Hainlik…

 

Bilimsel çalışmanın ortamını dinci rantıyla, adam kayırmacılığıyla ve kapitalist hırsızlıkla terörize etmektir İslam’a Hainlik…

 

Müslümanlık ruhuna “Doğal aidiyetlik” anlamındaki milliyetçiliği değil, ırk üstünlüğüne dayalı şovenizmi kabul ettirme gayretidir İslam’a Hainlik…

 

Yetime, öksüze, garibana, fakire fukaraya gitmesi gereken parasal kaynakları, dindar kılıklı firavunlara aktarma şeytanlığıdır İslam’a Hainlik…

 

İslam’ı, Alevilik veya Sünnilik üzerinden tarif etme radikalliğidir İslam’a Hainlik…

 

Saf duyguyla yaratıcıya ulaşmak yerine, tarikat ve cemaat sapkınlığıyla totemciliğe, animizme, Hurufiliğe çanak tutmaktır İslam’a Hainlik…

 

Emir aldığı partiye göre hareket tarzı oluşturan ilahiyatçıların dinsel sarhoşluğudur İslam’a Hainlik…

 

Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in ikame ettiği makamlara ve istiklâlimizin dayanağı olan Lozan ve Montrö gibi ulusal kazanımımız niteliğindeki anlaşmalara nankörlük etmektir İslam’a Hainlik…

 

“Şapka giyen kişi kâfirdir, bu yüzden Mustafa Kemal kâfirdir, dinsiz mürtedir” diyen ve bu hezeyanlı iddiasına tarihin utanç isimlerinden biri olan yobaz Zenbilli’den destek arayan BİD’ATÜZZAMAN (Zamanımızın din uydurucusu) Said Nursi’nin hastalıklı kafasıdır İslam’a Hainlik…

 

Şapka giyme aleyhinde fetva hazırlayan ama İngiliz gâvuruna ajanlık eden aşağılık din adamı İskilipli Atıf’ın ismidir İslam’a Hainlik…

 

Said Nursi, Şeyh Sait, Seyit Rıza ile İskilipli Atıf gibi hainleri rol model yapmak, onlar adına törenler düzenlemek, onların isimlerini resmi işlemlerde yüceltip açıkça Atatürk’e ve onun devrimlerine savaş açmaktır İslam’a Hainlik…

 

Twitter hesabım: @NazifAy14

Takibinizi beklerim…

 

Nazif Ay

 

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver