Zanka


Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 237

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 238

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 238


Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 242

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 243

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 244Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 280

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 281

Notice: Undefined offset: 0 in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 281

Herhangi bir ırk, dil, din, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmeksizin her insanın doğasında var olan anlam arayışı insanın tarihi kadar eskidir. Olup bitenlere anlam yüklemek, varoluşunu anlamlandırmak, kimlik oluşturmak, davranışları sorgulamak, aklında soru işreti oluşturan her şeye bütünsel ve tutarlı cevaplar geliştirmek doğasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Böylece bir iç dünya oluşturur kendine. Bu iç dünya bireyin kendisi haricinde gelişen bir dış dünyanın etkilerine tepki olarak doğduğu gibi bazen de dış dünyayı harekete geçirecek bir etki de olabilir. Sonuçta içsel ya da dışsal faktörler -ki hiçbir zaman birbirlerinden tamamen kopuk olamazlar- insanın anlam arayışını tetikleyen unsurlardır. Bu unsurlar içte ya da dışta olup bitenlerin sadece ne olduklarına değil, neden ve nasıl olduklarına yönelik soru işaretleri doğurur. İşte burda önemli soru “neden” ve “nasıl” sorularıdır. Anlam arayışının anahtar soru öbekleridir bunlar. “Ne” sorusuna verilen cevabın içeriğini oluşturup zihinsel tatmine giden önemli basamaklardır. 

İşimiz gücümüz, hobilerimiz, dünya algımız vs ne olursa olsun bu iki soru her insanın gündemini oluşturur. Tüm insanların ortak noktası bu soruları hayatının her basamağında gündemine almasıdır. Farklılaştığımız nokta ise bu sorulara ürettiğimiz ya da üretemediğimiz cevaplardır. Cevap üretememe durumunda da beliren şey varoluş sancıları olur ki bu başka bir yazının konusunu oluşturabilir. 

Anlam arayışının hem insan varlığının bireysel tarihini hem de tüm insanlığın birlikteliğinden doğan kolektif aklın tarihini oluşturduğu düşünülürse bu uğurda ortaya çıkan zihinsel çabanın felsefeyi oluşturduğu söylenebilir. Bugün adını koymadan yaptığımız şeyin adı olur felsefe. Hekimin bedenin reçetesini yazdığı gibi ruhun reçetesini yazar bize. 

Bir şeyin ne olduğunu belirtmek, o şeyin sınırlarını da belirtmektir. Bundan dolayı asıl sorulması gereken sorunun “felsefe nedir?” değil, “felsefe ne değildir?” olmalıdır. Kaldı ki tarih içinde felsefenin ne olduğuna ilişkin verilen cevapların çeşitliliği, felsefe ne değildir sorusuna cevap vermeyi kolaylaştırır. Burdan hareketle diyebilirizki felsefe insanın kendisini tanımasından, bitmek bilmeyen anlam arayışından, insan olmanın doğasından kaynaklanan en temel soruları sorma etkinliğinden başka bir şey değildir. Yani felsefe, kendisinden başka hiçbir şey değildir.  Bu içeriğe emoji ile tepki ver
121155