Zanka

Rubil Gökdemir

Twitter


Rubil Gökdemir

BİR ÜLKEDE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİ, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL ÇOĞULCULUK KAPSAMINDA;

* Yasama organının mutlak çoğunluğunu belirleme yetkisi tek kişinin tercih ve iradesine bırakılmışsa; sözde meclis görselliğini tamamlamak üzere, kurgunun içinde kalacak şekilde sahnede muhalefet rolünü yerine getirsinler diye azınlık üyelerinin seçimini de, diğer tek seçicilere bırakmışsanız,

* Yürütme organını "tek kişilik hükümet" haline getirmiş, hazırladığı kararnameler vasıtasıyla tepeden tırnağa kamu tasarruflarını tek adamın iradesine terk etmişseniz; bürokratik, sivil, askeri ve güvenlik ve istihbarat kurum ve mekanizmalarını, denetimsiz bir şekilde tek kişiye bağlamışsanız; kamu kaynaklarından kimin aslan payını alacağına, kimin eline sadaka verileceğini tek bir muktedirin insafına bırakmışsanız,

* Yargı teşkilatının tepesinde bulunan ve Yüksek Mahkemeler Yargıtay ve Danıştay üyeleri dahil, bütün hâkim ve savcıların özlük hakları ve mesleki kaderlerini belirleyen HSK'nın 13 üyesinden 10'unu seçme yetkisi "tek kişinin" iradesine bırakılmışsanız; hukuki olanla hukuki olmayanın ne olduğunu bile o iradenin tercihine bırakmışsanız,

* Anayasal düzeninin ve temel insan haklarının güvencesi olması gereken AYM üyelerinin çoğunluğunun seçim yetkisini tek adama vermişseniz,

* Sermayenin, finansmanın, iş dünyasının, medyanın kimde bulunacağına; kimin zengin olacağına, kimin zelil duruma düşürüleceğine kamu kudretini elinde bulunduran tek adam tarafından karar veriliyorsa,

* Kimin itibarlı sayılacağına, kime ne statü dağıtılacağına, kimin gazeteci, yorumcu-analizci olacağına, kimin hayırseverlik payesine kavuşacağına, kimin vatansever, kimin hain; kimin suçlu, kimin suçsuz sayılacağına tek bir merkez karar veriyorsa,

* Sendika, STK, meslek örgütü, tarikat, cemaat ve sair toplumsal yapıların bile tek merkezden idare edildiği, kontrol altında tutulduğu, hiza-mesafe almasının sağlandığı bir siyasi, toplumsal ve ekonomik düzen kurulmuşsa,

BİLİNİZ Kİ, ADI SÖZDE "DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ" OLSA BİLE, TAM OLARAK BİR YANAŞMA DÜZENİNİN İÇİNDE YAŞIYORUZ!

Bu durumda tam 103 yıl önce bugün kayda geçirildiği üzere; "Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

Rubil GÖKDEMİR

#DemokratikDeğişimHareketiBu içeriğe emoji ile tepki ver
2