Zanka

İnsan öğrendiğini, bildiğini , becerisini bir başkasına aktaran dolayısıyla kültürün yayılmasına imkân tanıyan bir varlıktır. İnsan üretimi olması sebebiyle sanat, doğrudan kültürle irtibatlıdır.


Mutlak anlamda sanatın oluşumunda insan emeği esastır. Bu sebeple sanat insan yapımı kültürel bir etkinliktir tanımlaması da yerinde bir tanımdır.  Sanatı tanımlamak geçmişten günümüze her zaman sorun teşkil etmiştir.
Tolstoy'un  "Sanat, insan yaşamının yok edilemez ruhsal bir unsurudur" cümlesini anımsayacak olursak; sanat için insan eyleminin bir yönüdür dememiz de gayet olağan olacaktır. 

İnsan eylemsiz hayatta kalabilir mi, mümkün mü? Hız tutkusunun insanoğlunu getirdiği noktaya şöyle geçmişten günümüze doğru bakarsak, bunun mümkün olmadığını görüyor olacağız.

İnsanın hayatta kalması, hayata damga vurmasının tek yolu eylemler, etkinlikler ve üretimlerdir. Buharlı lokomotiflerden, telgraftan, radyodan, otomobilin icadından bu yana geldiğimiz noktaya baktığımızda büyük bir hız olduğu aşikârdır.


Sanatla bu gelişimin ne alakası var diyorsanız;


Aynı zamanda sanat, ustalık olarak da  kabul görmektedir. Ziyadesiyle zanaat ile birleşen bu noktada, sanatın temelinde beceri ve hünerle birleşen ustalığın olduğunu da görmeyi unutmamak gerekir.
Öte yandan insanın ve toplumun kendini anlattığı, kendini başkalarına  tanıttığı bir iletişim odağıdır sanat. Yani sanat bir anlatımdır da diyebiliriz.  Çünkü sanat dildir. Etkili bir iletişim alanıdır. Her sanat kendi muhatabını bulur ve aynı zamanda ondan beslenir. 

Kendimce yazarak alıcısına, muhatabına ulaşmaya amelesindeyim işin. Bazı sanat ürünlerinin alıcısı veyahut takipçisi az ve dar olabilir. Çok az okuyan bir ülke istatistiğimizi göz önünde bulundurarak en zoru seçmiş bulunmaktayız aynı gemideki dostlarımızla...
Fakat bu bir tutku, kimine göre bir delilik ki delirmek güzeldir, önüne geçmediğimiz bir eylem... Belki de bizim için bir varoluş sebebi... 
Farklı diyarlarda ortak mecralarda buluştuğumuz sanat severlere, edebiyat severlere sevgilerimle...
Sanatın  ve edebiyatın bol olduğu sağlıklı günlere...Bu içeriğe emoji ile tepki ver
71