Zanka

Uzun süredir İslam İlmihali ile ilgili bir kitap yazmam hususunda ısrarlı istekler vardı. Fakat içeriği fetva, ibadet çeşitleri, sosyal yaşam ve İslam hukukuyla çerçeveli böylesi bir kaynak kitabı kaleme almaya, alanında uzman diğer ilahiyatçılar yazabilir düşüncesiyle gönüllü değildim. Ayrıca yazmak istediğim kitapların alışılageldik ilahiyatçılık manzarasıyla donanımlı olmasını pek fazla tercih etmiyor, sürekli olarak felsefi ve edebi derinlikli yapıtlara imza atmayı istiyordum. Ancak tüm inanç kesimlerindeki yoğun beklentiye olumlu karşılık verme adına kitabımı hazırlamaya koyuldum.

Öncelikle belirtmeliyim, kitabımdaki konuların sıralaması bana özeldir. Klasik ve geleneksel anlayışa referans tanınmakla birlikte konuları, yorum ve tespitlerimi içine yerleştireceğim şekilde işledim. Hiçbir İslam mezhebini/ekolünü merkeze almadım. Genel kabul ve yönelişlerden ötürü egemen görüşleri, bu fikirler belli mezheplere özel görüşlerdir düşüncesine kapılmadan paylaştım. Ortak karar niteliğinde olan veya öyle olması gerektiğine inandığım din yorumlarını okuyucunun önüne koydum. İslam dünyasında en yaygın mezheplerden daha fazla alıntı yapmamın normal karşılanacağına ve alınganlık gösterilmeyeceğine inanıyorum. Konuları sadece Sünni kaynaklarıyla değil Alevilik gibi daha çok kültürel ekolün kabulleriyle ve Caferilere/Şiilere ait kural ve inanışlarla da değerlendirdim. Kitabın ana bölümlerinde ilahi dinlere, ilahi olmayan dinlere, Türklerin eski din ile inanışlarına ve tüm dinlerden bağımsız diğer inanışlara yer verdim. Sosyal yaşamda önümüze çıkan ama yanıt verilemeyen konu başlıklarının detaylarına indim. Dini meseleleri işlerken çelişkili ifadelerin bulunmaması ve insan psikolojisini olumsuz etkilememesi noktasında titiz davrandım.

Eseri, uzun, yorucu ve detaylı bilgilerden olabildiğince arındırarak hazırladım. Gereksiz bilgileri ayıkladım ve diğer ilmihal türü kitaplarda da bulunabilecek konuların ayrıntılarını okuyucuya bıraktım. Namazın nasıl kılınacağının, haccın nasıl yapılacağının veya bir ölünün nasıl kefenlenip gömüleceğinin pratiğe dayalı ayrıntılarına girmedim. Konulara genel hatlarıyla baktım, örnek namaz anlatımı dışında ibadetlerin uygulamalı öğretimine kalkışmadım. Zaten ayrıntıya boğulan diğer ilmihal kitapları da kişileri uzman seviyesine çıkaracak özellikte değildir.

Arapça ya da farsça ağırlıklı sözcük ve kavramlar yerine anlaşılır dille karşılıklarını kullanmayı tercih ettim. Birkaç dua, Allah sözü ya da Arapça ifadeyi vermem gerektiğinde bunların Türkçe karşılıklarını verdim, çünkü dini ritüellerin/ibadetlerin ana dilde yapılma seçeneği İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından onaylanmıştır. Anlaşılır sözcüklerle tanımladığım konuları ayrıca dipnotlarla destekledim. Ana başlıklar altındaki notları ayrı başlıklarla açıkladım.

İlmihal türü bir kitabın hazırlanması hem çok iddialı hem de zor bir süreç olduğundan sonraki baskılarda ekleme veya çıkartmalar olabilecektir.

Çağdaş anlayışla ama dinin özünden ve özgün yapısından ödün vermeden hazırladığım ve bu özellikleriyle İslam dünyasında din hukuku (fıkıh) alanında eşdeğeri bulunmayan ilmihalimi keyifle ve yararlanarak okumanız dileğimle.

 Bu içeriğe emoji ile tepki verNotice: ob_end_flush(): failed to delete and flush buffer. No buffer to delete or flush in /home/zanka/public_html/zanka.com.tr/icerik.php on line 657