Zanka

Partisinin sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili eylem planını anlatan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Suriye’de güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, Suriyelilerin geçici koruma statülerine son vereceğiz. Geçici koruma statülerinin sonlanması üzerine, Suriyelilerin Türkiye’den belirli bir süre içerisinde ayrılması gerekecek. Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine veya Türkiye’ye giriş yaptıkları sınır komşumuza sınır dışı edeceğiz. Suriyeliler konusundaki vatandaşlık hukuken tamamen garabet. Mevzuata aykırı olduğu halde bu vatandaşlığı kim veriyor? Tek imzayla cumhurbaşkanı veriyor” dedi…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin “Güçlü kurumsal yapı, güvenli sınırlar ve gerçekçi geri dönüş” başlıklı sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili eylem planını açıkladı.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“SAHTE BİR İKİLEM KURUYORLAR”

* Göçmenleri bahane edip Türkiye’yi ırkçı bir çukura, derin bir buhrana düşürmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz.  Bu kişiler sorumsuzca, yalan yanlış bilgilerle nefreti körükleyip duruyorlar.

* Göç konusunda sahte bir ikilem kuruyorlar. Bu sahte ikilemde, evrensel insan hakları anlayışı ile ülkemizin güvenlik ihtiyacı birbiriyle yarıştırılıyor. Oysa öyle değil. Biz önce bu dar kalıpları aşmak zorundayız.

* Biz, ülkemizin güvenlik ihtiyacını, insan haklarını gözeterek karşılayabilecek bir birikime sahibiz. Hem güvenliği hem insan haklarını önceleyen bir tutum mümkün.

“İKTİDARI DEĞİL DE GÖÇMENLERİ HEDEF ALAN ANLAYIŞI REDDEDİYORUZ”

* Tekçi, kalıpçı her türlü yaklaşımı reddediyoruz.

* İktidarın politikasızlığını değil de sığınmacıları ve göçmenleri hedef alan sorumsuz siyaset anlayışını reddediyoruz.

* Sorunları hukuk içinde çözeceğiz. Göç konusunda hukuk devleti pusulasından şaşmayacağız. Nefret söylemlerine pabuç bırakmayacağız.

* Kirli dil sahiplerinin, toplumu göçmenlere karşı kışkırtmasına karşı çıkacağız.

“EN KAPSAMLI YAKLAŞIMI BİZ OLUŞTURDUK”

* Sığınmacılar ve düzensiz göç sorununu çözecek en kapsamlı yaklaşımı DEVA Partisi olarak biz oluşturduk. Biz gerçekçiyiz. Doğruları söylüyoruz

* . Derdimiz göç sorunu üzerinden prim yapmak değil. Bizim işimiz göç sorununu çözmek. Konuya hukuk devleti ciddiyetiyle ve temel insan hakları perspektifinden yaklaşıyoruz.

* Meseleyi üç başlık halinde ele alıyoruz: 1) Güçlü kurumsal yapı, 2) Güvenli sınırlar, 3) Gerçekçi geri dönüş

* Göç, öncelikle yönetilmesi gereken bir konudur. Göç yönetiminde Türkiye’nin güçlü bir kurumsal yapıya ve nitelikli personele olan ihtiyacı açıktır. Onun için kolları sıvayıp güçlü bir altyapı oluşturacağız. Birimler arası koordinasyonu güçlendireceğiz.

“EVVELA SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

* Göçü ortak akılla ve ülke menfaatleri doğrultusunda yöneteceğiz. Şeffaf olacağız. Dezenformasyonla mücadele edeceğiz.

* Evvela sınır güvenliğini sağlayacağız. Ülkemizin, sınır güvenliği konusunda zafiyete düşecek lüksü yok.

* Türkiye, yolgeçen hanına döndü. Ne yazık ki son dönemlerde bu zafiyet nedeniyle düzensiz göç akışının yoğunlaştığını görüyoruz.

* Sınırlarda teknik güvenlik önlemlerini almak zorundayız. Teknoloji ilerledi, yeter ki niyet sağlam olsun. Yeter ki insan kaçakçılığıyla mücadelede sağlam bir duruş ortaya konulsun.

“DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI EDECEĞİZ”

* Düzensiz göçmenleri kendi ülkelerine veya Türkiye’ye giriş yaptıkları sınır komşumuza sınır dışı edeceğiz.

* Başka bir kimlikle ülkemize girmek isteyen düzensiz göçmenleri biyometrik kayıtlarla tespit edip engelleyeceğiz.

* Türkiye’yi düzensiz göçmenlerin ‘hedef veya transit ülkesi’ olmaktan çıkaracağız.

* Öldürülme, işkence, insanlık dışı, onur kırıcı ceza ya da muamele tehdidi altında olmayanların Türkiye’ye rahatlıkla girmesi ve yerleşmesine son vereceğiz.

* Suriye’de güvenliğin sağlanması, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmelerinin şartlarının oluşturulması için başta Şam yönetimi, Rusya, Amerika, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler olmak üzere herkesle görüşeceğiz. 

* Suriye’de güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimlerimizi öncelerken, bir yandan da başta Avrupa Birliği ve Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin de Türkiye’nin yükünü paylaşmaları için yoğun diplomasi yürüteceğiz.

* Ülkemizdeki Suriyelilerin, Suriye veya başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelere gidebilmeleri için süreci işleteceğiz.

“SURİYELİLERİN TÜRKİYE’DEN BELİRLİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE AYRILMASI GERECEK”

* Suriye’de güvenliğin sağlanmasıyla birlikte, Suriyelilerin geçici koruma statülerine son vereceğiz.

* Geçici koruma statülerinin sonlanması üzerine, Suriyelilerin Türkiye’den belirli bir süre içerisinde ayrılması gerecek.

* Mağduriyete sebep olmaksızın güvenli ve onurlu bir dönüşü sağlayacağız.

* Suriyeliler ülkemizden ayrılana kadar Türkiye’deki ikamet, çalışma, eğitim ve sağlık hizmeti gibi konuları kural bazlı hâle getireceğiz.

“MEVZUATA AYKIRI VATANDAŞLIĞI CUMHURBAŞKANI VERİYOR”

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Türkiye’ye belli miktarda yatırım yapanların yanına promosyon olarak verilen bir iş haline geldi.

* Suriyeliler konusundaki vatandaşlık hukuken tamamen garabet. Ucube sistem.

* Seçmen veri tabanında ciddi sayıda Suriyelinin seçmen olduklarını görüyoruz. Mevzuata aykırı olduğu halde bu vatandaşlığı kim veriyor? Tek imzayla cumhurbaşkanı veriyor.

“VATANDAŞLIK KOŞULLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ VE DARALTACAĞIZ”

* Vatandaşlık uygulaması geri dönüşü değil, burada duruşu teşvik ediyor. Kimseye mevzuata aykırı olarak vatandaşlık vermeyeceğiz.

* Tüm yabancılar için istisnai vatandaşlık koşullarını değiştireceğiz ve daraltacağız. İstisnai vatandaşlığı gerçekten istisnai bir uygulama haline getireceğiz. Adı üstünde, istisnai… 200 bin kişiyi vatandaş yapmak istisnai mi?

 

“İZİNSİZ, RUHSATSIZ, KAYIT DIŞI VE VERGİSİZ ÇALIŞMALARININ, ÇALIŞTIRILMALARININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

* Yabancıların izinsiz, ruhsatsız, kayıt dışı ve vergisiz çalışmalarının, çalıştırılmalarının ve iş yeri açmalarının önüne geçeceğiz.

* Ülkenin İçişleri Bakanı, kayıt dışı çalışmadan bahsederken, âdeta kölelik düzeni oluşturulmasından gururla bahsetmişti. Zihinlerinin gerisinde bu var.

* Ülkemizdeki çalışma barışını yaralayan bu hukuksuzluğa son vereceğiz.

BİLGİÇ: TÜRKİYE’YE TAMPON BÖLGE MUAMELESİ YAPILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Babacan’ın ardından söz alan DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç eylem planın ayrıntılarını anlattı.

Avrupa’nın sınır güvenliğini sağlama görevinin ve külfetinin Türkiye’ye yıkılamayacağı anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Bilgiç şöyle konuştu:

* Türkiye’nin özellikle Avrupa ülkeleri ve Arap ülkeleri tarafından bir göçmen ve sığınmacı merkezi olarak görülmesine ve Türkiye’ye bir tampon bölge muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.

* Hükûmet, Avrupa devletlerini kişi başı 3-5 euro vererek sığınmacıların Türkiye’de barındırılmasına çok alıştırdı. İngiltere’de siyasi bir proje olarak ücret karşılığında sığınmacıların Türkiye’ye gönderilmesi ve Türkiye’de barındırılması konuşulur oldu.

* BM’nin tüm ihtisas birimleriyle iş birliğini arttıracağız. Öncelikle AB olmak üzere, dış dünyadan daha fazla maddi fon desteği talep ve temin edeceğiz. Bu kaynakları ülkemizin bir tampon ülke olmasının devamı için değil, kontrolsüz göçün ve kitlesel akınların önlenmesi, sorunun kaynağında çözümü için kullanacağız.

* Düzensiz göçmenlerin yanı sıra, kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturan geçici koruma altındakileri de sınır dışı edeceğiz. Bir yerde kamu düzenini bozan bir olay yaşanmışsa gereğini derhal ve hukuk içerisinde yerine getireceğiz.

* Hiçbir il ve bölgede sığınmacı sayısının, sığınmacıların topluma uyumunu zorlaştıracak oranda kontrolsüz yoğunlaşmalara erişmesine, gettolaşmaya izin vermeyeceğiz.

* Nefret söylemlerine, nefret suçlarına göz yummayacağız. Nefret saikiyle işlenen suçlara dair Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen hükümlere işlerlik kazandıracağız.

* Gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin etkili olarak yürütülmesini takip edeceğiz.

* Kararlar ortak akılla alınacak ve insan haklarına saygılı hukuk devleti ciddiyetiyle yürütülecektir.

 

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1