Zanka

Mustafa Solak

Twitter


Mustafa Solak

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, Nurcu Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, 10 Kasım öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’e “Artık deccalin fitnesi bitmiştir elhamdülillah” denilen ifadelerin yer aldığı paylaşımla saldırdı. Atatürk’ü ayrıca Said Nursi'nin sözleriyle hedef aldı.

 

Ahmet Akgündüz, Yaşar Öztürk ve Said Baş ile birlikte yazdıkları “Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya” kitapta, Fatih Sultan Mehmet’in Vakfiyesi’nde, Fatih’in, Ayasofya’yı camiden başka şeye dönüştürene lanet ettiğini iddia etmiştir. Lanet meselesi buradan Türkiye’ye yayılarak Atatürk’e saldırının en önemli dayanaklarından biri haline getirilmiştir.

Ahmet Akgündüz, lanet iddiasında bulunduğu diğer yazarlarla Vakfiye’nin 166-168. sayfalarını şu şekilde çevirmiştir:

“Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la’neti üzerlerine olsun. ‘Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

Hem Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün 1938 tarihli “Fatih Mehmet II Vakfiyeleri” adlı eserde hem de Türk Tarih Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün birlikte yayınladıkları “Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi” adlı eserde Vakfiye’nin Ayasofya kısmında herhangi bir lanet yoktur.

Ahmet Akgündüz, Yaşar Öztürk ve Said Baş’ın “Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya” kitabı, “Fatih Sultan Mehmed Vakfiyesi” ve “Fatih Mehmet II Vakfiyeleri” adlı eserlerden farklılık gösteriyor. “Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya” kitabında lanetin, bedduanın yer aldığı iddia edilen Vakfiye sayfaları 165-168 olarak gösterilmiş. 165-168. sayfaların içeriği diğer iki eserden farklıdır.

Bir diğer farklılık da Vakfiye’nin sayfa sayısıyla ilgilidir. Diğer iki kitapta 370 sayfa olarak verilen Vakfiye, “Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya” kitabında 168 sayfa olarak gösteriliyor.

Özetle Vakfiye’de “Ayasofya’yı cami hâlinden çıkartana lânet okuyan” bir bölüm geçmemektedir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de Fatih Sultan Mehmet’in Vakfiyesini özel bir bölmede sergilemektedir.

Ortada diğer iki kitaptan farklılık, bir gariplik var ama Genel Müdürlük bunu sorgulamıyor. Kurum, Osmanlıca bilen yokmuş, kendisi veya üniversitelerle ortak çeviremezmiş gibi Nurcu rektör Ahmet Akgündüz’ün çevirini referans göstermektedir. 

Devletin kurumu, lanet üzerinde Atatürk’ü hedef alan ifadelerin yayılmasına bu çeviriyi referans alarak neden olmaktadır. Bir an önce bundan vazgeçerek kendisi çevirmelidir. 

NOT: Kasım’da çıkacak “ATATÜRK VE AYASOFYA” kitabımda Atatürk’e yönelik iftira ve safsatalara yanıt vereceğim.

MUSTAFA SOLAK

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
211