Zanka

Mustafa Solak

Twitter


Mustafa Solak

Yeni ders kitaplarında padişah Vahdettin’in işgalci devletlere, boyun eğen ve işbirlikçi tavrı gizlenerek aklanma çabası göze çarpıyor. Bunlardan biri de saltanatın kaldırılması sonrası İstanbul’dan kaçmasının, terk ettiği şekline sokularak, sanki kendi isteğiyle oluş gibi yansıtılmasıdır.

 

         1 Kasım 1922’de saltanat kaldırıldıktan sonra, padişah Vahdettin 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrılmadan önce İngilizlere şunu yazmıştı:

          "İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devletine sığınır ve bir an önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim.

          Müslümanların Halifesi."

          Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi, 2017 yılında kabul edilen yeni müfredattan önceki 8. ve 11. sınıflarda okutulan “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitaplarında “Saltanatın Kaldırılması” başlığı altında gerçekçi olarak yansıtılıyordu. Örneğin 11. sınıfta okutulan “Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11” ders kitabında “savaş sonrası toplumun tepkisinden çekinen Vahdettin, 17 Kasım 1922’de İngiltere’ye sığınarak yurdumuzdan ayrıldı”[1]  cümlesiyle açıklanmıştı.

         Yeni müfredattan sonra 12. sınıfa alınan bu dersin Mevsim Yayınları’ndan çıkan kitabında “Vahdettin padişahlık haklarını kaybetti ve 17 Kasım 1922’de ülkeyi terk ederek Malta Adası’na gitti”[2]  ifadesine yer verilmiştir. Böylece Vahdettin’in toplumun tepkisinden çekindiğine yönelik ifade kaldırılmıştır. Dahası terk ettiği ifadesiyle, Vahdettin’in kaçtığı gözlerden uzaklaştırıldı.

         MEB’in 12. sınıflara yönelik kendi hazırladığı kitapta da Malta Adası’na gitmesinden de bahsedilmemiş; sadece “Sultan Vahdettin İstanbul’u terk etti.“[3] cümlesine yer verilmiştir.

         8. sınıf “Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabında ise kaçış veya terk etmekten bahsetmemektedir.[4]

          Bu durumda başta eğitimle ilgilenen kurumlarımıza, Atatürkçülerimize, Atatürkçü kurumlarımıza soralım:

Vahdettin kaçtı mı terk mi etti?

         Kaçtıysa tarihimizi çarpıtan ders kitaplarına karşı mücadele etmeyi düşünüyor musunuz?

Düşünüyorsanız, birkaç yılını müfredat ve ders kitaplarını araştırmaya veren birisi olarak katkı sunarım.

[1] Mahmut Ürküt, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11, Ata Yayıncılık, Ankara, 2017, s.112.

[2] Bahattin Demirtaş, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12, Mevsim Yayıncılık, Ankara, 2019, s.107.

[3] Akif Çevik, Gül Koç, Koray Şerbetçi, Ortaöğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12, T.C. MEB Devlet Kitapları, 2. Baskı, Ankara, 2019, s.92.

[4] Sinan Baydar-Ferhat Öztürk, İlköğretim Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (8) Ders Kitabı, T.C. MEB Yayınları, Ankara, 2018Bu içeriğe emoji ile tepki ver
11