Zanka

Mustafa Solak

Twitter


Mustafa Solak

Atatürk, bağımsız bir ülke kurarak üretime, bilime dayanan, çağdaş ilişkilerin yaşandığı bir toplumu, Türk Milleti ile inşa eden kişidir.

Atatürk’ü anlamak aşamalara ayırmaktır. Atatürk, NUTUK’ta “Milletin gelişme yeteneğini milli bir sır gibi vicdanımda taşıyarak aşama aşama ilerlemek mecburiyetinde kaldım” der. Atatürk’ü anlamak mecburiyeti anlamak ve bu mecburiyete göre mücadelede sıralama yapmaktır. Sırayla açıklayalım.

1. Bağımsızlık ve vatan, millet bütünlüğü: Üretim, bilim, çağdaşlık (laiklik, kadın-erkek eşitliği, şeyhin müridi olmamak, vb) ancak vatan bağımsız olursa olanaklı olabilir.

Atatürk Amasya Genelgesi’nde “padişahlığı kaldıracağım, laikliği sağlayacağım” demedi. Bunları da sağlamak için Türk Milleti’ni milli mücadeleye sevk etmek üzere birleştirmesi gerekiyordu ve “vatanın bağımsızlığı, milletin birliği tehlikededir” dedi. Önce bağımsızlık savaşı kazanılmalıydı, sonra diğerlerine sıra gelecekti. Örnekle gösterelim.

Lozan’da müzakereler sürüyordu. Bir gün, Vekiller Heyeti Reisi (Başbakan) Rauf Bey, Atatürk’ü akşam yemeğine davet etti. Gazi, Rauf Bey, Refet Paşa, Fuat Paşa, akşam sofrada biraraya geldiler. Rauf Bey günlerdir kendisini rahatsız eden kaygılarını dile getirdi:

“Meclis senin Cumhuriyet kuracağından korkuyor. Dedikodular giderek yayılıyor, bazen o kadar abartıyorlar ki, eline bir fırsat geçerse, senin padişahı bile bu ülkeden kovacağını söylüyorlar! Şimdi vatan kurtuldu. Bize göre emaneti sahibine iade etmenin zamanı geldi. Kemal, benim babam padişahın baş mabeyinliğini yaptı. Boğazında padişahın ekmeği var. Şimdi o ekmek benim gırtlağımda. Ben yediğim ekmeğe ihanet etmem kardeşim. Bu milletin yüzlerce yıldan bu yana alıştığı yönetim de mutlakıyet yönetimidir, Cumhuriyet değil.”

Birlikte mücadele ettikleri arkadaşları böyle düşünüyordu. Yalnız sınıf arkadaşı Ali Fuat Cebesoy çekimser kalmıştı, birkaç gün süre istedi. O bile yanında durmadı. Ertesi gün Atatürk Meclis’te şunu söyledi:

“Günü geldiğinde Padişahla ilgili kararı en yüce icraî organ olan TBMM verecektir. Bu sizi ve Meclisi tatmin eder mi?   Bunu yarın çıkıp okursam, sizce Meclis tatmin olur mu?”

“Olur” dediler. Atatürk orada padişahlığı kaldıracağını, kadınlara eşit miras payı getireceğini, çok eşliliğe son vereceğini söyleyemezdi. Ama yalan da söylemeyerek zamana bıraktı.

2. Üretim: Üretim de yabancılara satılan fabrikaları, tersaneleri geri almakla, fabrika kurmakla, madenleri işletmekle, bilime önem vermekle olur.

3. Çağdaş ilişkiler: Tevhidi Tedrisat (Öğretimin Birliği), Medeni, Borçlar, Ceza yasaları, tekke-zaviyeleri kapatmak, vb ile artık kocanın, şeyhin kölesi değil cumhuriyetin hukuki eşitliği hakim olacaktı.

4. Türk Milleti ile başarmak: Padişahı, halifeyi, şeyhleri emperyalizme değil Türk Milleti’ne yaslanarak tasfiye etti. 

4. madde şunun için önemlidir. Muhalif olduklarımızı emperyalizmden medet umarak indirme anlayışları vardır. Hatta iktidarın inmesi için FETÖ’yü öven açıklamalar Kemalistlerin, sosyalistlerin arasından da çıkmıştır. FETÖ’nün Türkçeyi yaydığı belirtilmiş, Zaman Gazetesi’nin kuruluş yıldönümlerinde övgüler yapılmıştır.

Ne yapacaksak milletimizi ikna ederek yapacağız. Milletimize güvenmeyen mücadeleyi bıraksın. Milletsiz kurtuluş olmaz. Emperyalizm iktidar vaat edebilir ama o iktidar ancak milletle sürdürülür. Dahası bugün sana iktidar sunan yarın, ona yaranmadığında muhalifine de sunar.

Atatürk’ü anlamak, kutuplaşma ortamında milletin dışında çözüm aramakla değil, emperyalist tehditlere (Ege, Kıbrıs, Suriye’den yönelen tehditler, emperyalizmin büyüttüğü PKK/PYD, IŞİD, FETÖ’ye) karşı Türk Milleti’ni kazanmaktır. Milletimizi kazanma da yukarıdaki sıralamaya göre öncelik belirlenmelidir. Ekonomi, tek adam yönetimi, gayrimilli eğitim, laiklik karşıtı uygulamalar mücadelede sıkıntı olarak önümüzdedir ama mücadelede hepsine milletin kavrama yeteneğinden dolayı aynı ağırlıkta yer veremeyiz. Milletimizin genelin ortak istenci olan vatan, millet bütünlüğü üzerinden hareketle diğer sorunları çözmemiz gerekir. Yani 1. madde olan “Bağımsızlık ve vatan, millet bütünlüğü”  etrafında diğer sorunları gündemimize alırsak milleti ikna eder ve birleştirebiliriz.

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
11