Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Konuya kaldığım yerden devam ediyorum.

 

 • Yine Korona salgını sırasında, gerek ritüelsiz doğrudan Allah ile baş başa kalıp yardım için O’na dua etmek veya ritüelli denilen namaz şeklinde dua etmek için belirli dua binalarının ve yerlerinin şart olmadığı, çünkü Allah’ın her yerde ve her şeyde olduğu, bunun için ayrıca aracı kişilere de gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Bakara-115. Şüpheniz olmasın ki, bu toplantı yerlerine gitmeyi engellemek veya tahrip edip dağıtmak ibad /kulluk etmeyi ve Kur'an'ı öğrenmeyi etkilemez. Çünkü doğu da, batı da Allah'ındır. Dolayısıyla ibad /kulluk etmek ve Kur'an'ı öğrenmek için sabit bir mekân şart değildir. Her nereye dönerseniz O’nun varlığı oradadır ve O her şeyi ku­şatan genişlikte ve her şeyi bilendir.

 • Bu salgın sayesinde, bizim Hz. Muhammed’e iman edenler olarak, başkalarından değil, doğrudan kendi çabamızla bizzat ve din denilen muhkem /değişmez ana kuralları öğrenip özümseyecek şekilde Kur’an’ı ana dilimizle ve anlayarak ömür boyu ve her gün azar azar okumamız, bildirilen gerçekleri değiştirmeden ve gizlemeden, akıl süzgecimizden geçirip kendi doğrularımız olarak benimseyip onlara uygun bir yaşam içinde olmamız gerektiği pekişmiştir. Yine öğrenildi ki, kim söylerse söylesin, her dine ilişkin duyduğumuzu, hemen doğru diye kabullenmeyip, ilgili olan Kur’an ayeti ile onaylama yöntemini kullanmalıyız. Her okuduğumuz ayeti de aklımıza yatmazsa doğru kabul etmeyip, yanlış tercüme olabileceğini düşünüp kabul etmemeli ve düşünüp akıl terazimizle vardığımız kendi doğrumuza ulaşmalı ve bunu kabul etmeliyiz. Çünkü Allah, bizi başkalarının doğrusuna göre olacak yaşantımızdan değil, kendi aklımızla varmış olduğumuz doğrularımızdan dolayı sorumlu tutacak ve yargılayacaktır.
 • İnsan, Tin-4. ayette belirtildiği gibi, en güzel özellikte yaratılmışsa da, bunun yanında nankör, vefasız (Adiyat-6), zayıf iradeli (Nisa-28), mala doymayan, bencil, sabırsız (İnsan-27), az minnet duyan (Mülk-23) gibi daha birçok olumsuz nefsli olarak da yaratılmıştır.

Tin-4. And olsun ki! Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

Adiyat-6. İnsan, Rabbine karşı gerçekte çok nankör /çok vefasızdır.

Nisa-28. İşte bu nedenle Allah, yanlışlar yapıp günahlar yüklenmemenizi istiyor. Çünkü insan zayıf iradeli ve olumsuz nefslerine uyup yanlış yola çabuk yönelir karakterde yaratılmıştır.

İnsan-27. Sen insanlara bakma. Çünkü insanlar, aldatıcı olduğunu, nereden geldiğini ve neye mal olacağını düşünmeden her şeyin çabucak kendisinin olmasını isterler /sabırsızdırlar ve onları hesaba çekeceğimiz gelecekteki sıkıntılı hesap gününü önemsemezler.

Mülk-23. Ya Muhammed! Şirk koşan inkârcılara şunları da söyle: "Sizi yaratan, size işitme, görme duyuları, düşünmek ve duygusallıklar için gönül yapısı ile beyinler de veren Allah’tır. Buna rağmen ne kadar da az teşekkür ediyorsunuz! Minnet /vefa duygularınız ne kadar da az!”

Bu zamana kadar, bu olumsuz özellikleri temelinde insan nesli, hem kendine, hem hayvan ve bitkilere, hem de dünyanın toprak-su ve hava yapılarının dengeliliklerine zarar vermiştir.

Rum-41. İnsanların kendi işledikleri olumsuzluklar ve yaptıkları yanlışların yansımaları /sonuçları yüzün­den, karada ve denizde doğal felaketler oluşmaktadır. Belki bu felaketlerden ders çıkarıp yapmakta oldukları yanlışları fark edip doğruya yönelirler diye Allah, hak ettikleri azabın çok azını böylece onlara tattırmaktadır. Umulur ki böylece Allah’a yönelirler.

Dolayısıyla bütün dünya ülkeleri hayvanlara, bitkilere (özellikle ormanlara), toprak-su ve havaya zarar verici sanayi ve diğer her türlü girişime karşı dünya genelinde etkili olacak ve yaptırım gücü olacak bir yapılanmaya gitmelidirler.

 • Kirletici etmenler engellenmeli, deniz ve akarsuların kirlenmemesi ve ıslahı yönünde önlemler sıkı denetlenmeli,
 • Hayvanların nesilleri korunmalı, doğal ortamlar oluşturulup, burada yaşamaları, yetiştirilmeleri ve besin değerlerini bozmadan beslenmeleri doğal gıdalarla sağlanmalıdır.
 • Tohumlamalar ve tarım işlemleri doğal yapılmalı, tarım ilaçları zararsız hale getirilmeli, yapay ve genetiği değiştirilmiş tarımdan vazgeçilmelidir
 • Salgın sayesinde silah sanayinin sadece barışa ve savunma gücüne yönelmesi, saldırgan ve terör amaçlı gruplardan uzak tutulması gerektiği anlaşılmıştır. Bu gerçeğe aykırı davrananlar denetlenmeli ve engellenmelidir. Bu amaçla Dünya genelinde etkili olacak bütün ülkelerin katılımı ile ortak bir savunma ve denetleme birimi organize edilmelidir.
 • Gelişmiş ülkeler Sömürgeci yapılanmalarından vazgeçmeli ve ülkelerin yeraltı ve yer üstü doğal imkânlarını sadece bir-iki aileye /hanedana peşkeş çekip onlar aracılığı ile kendi ülke ve şirketleri tarafından el konulup, o ülke halkına pay vermemeleri uygulamalarını terk etmelidirler. Benzer bir suistimal bir ülkede kendi içinde oluyorsa, doğal zenginlik ülkenin hangi bölgesinden elde ediliyorsa, bir payın o bölge insanının genel kullanım ihtiyaçlarına ayrılıp harcanmalıdır.
 • Serbest piyasa ekonomisi denilen ve satıcının insafına bırakılmış uygulamaya ilişkin yanlışlığa ilişkin devrimsel bilgi aydınlanması oluşmuştur. Çünkü bu uygulamada aynı mal, çoğunlukla farklı satış yerlerinde, farklı fiyatlarla satışa sunulmakta olup, bu mala ihtiyacı olan kişi hasta, sakat veya yaşlı ise, farklı mağazaları dolaşamayacağından, en yakın yerden almak, çoğunlukla da denetlemesiz olan serbest piyasa uygulaması nedeniyle fazla ödeme yapmak zorunda kalmaktadır. En uygunu, her malın belgelenmiş mal oluş fiyatı üzerine yasal bir oranda kârlı fiyatı belirlenmeli ve bu fiyatlılık sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Böylece vatandaşlar hem satıcıların insafından kurtarılmış olur, hem de aldatılmayacakları güvencesine kavuşurlar. Tabi bu arada aldatıcı indirimlerin de prensipli ve denetlemeli yapılması da ihmal edilmemelidir. Çünkü insanlar, bindirimli indirim uygulamalarından oldukça tedirgin durumdadırlar.
 • Salgın ile bazı işlerin, trafikte zaman ve yakıt harcamasız, bilgisayar aracılığı ile evde de yapılabileceği anlaşılmış ve “evden çalışma” denilen bu devrimsel uygulama modeline başlanmıştır. Bu yöntemin geliştirilmesine geçilmiştir.
 • Hastalık nedenleri olarak gözle görülmeyen Bakteri ve Virüsler konusunda genel bir bilgilenme gerçekleşmiş ve bunlardan korunma yöntemleri bütün dünya insanlarınca öğrenilmiştir. Salgın sayesinde, bir nevi global /küresel bir eğitim ve devrimsel bilgi değişimi sağlanmıştır.  
 • Pandemi sayesinde Kullanım mecburiyetimiz olan maske sayesinde, kendimizi korumamız yanında, başkalarını da korumamızın önemini kavramamız devrimsel değişimi gerçekleşti. Böylece bencilliğimizin yanına, başkalarını da düşünme refleksimiz gelmiş oldu diye düşünüyorum.
 • Salgın sayesinde bütün ülkeler karşılıklı bir dayanışma, haberleşme ve fayda sağladığı anlaşılan son bilgileri paylaşma sürecine girdiler ve böylece savaşmak yerine dayanışmaya doğru yeni bir adım atılmış oldu.
 • İnsan yaşamının değerli olduğu, sağlık çalışanlarının bu uğurda kendi canlarını hiçe sayarak yaptıkları ve yapmakta oldukları içten çabaları sayesinde ve bu uğraşlarını bizlere bizzat yaşatarak gösterildi. Bu sayede biz insanların daha hoşgörülü, barışçı, şiddetten uzak ve kucaklayıcı olmamıza yönelik yaklaşım içinde yaşamamız gerektiği düşüncemiz daha da yaygınlaştı.
 • Evde kalmaya zorunlu kılınmaya bağlı engellenmişlik duygusu, hareketlerin sınırlandırılması ve bunun oluşturduğu kas-eklem şikâyetleri, göremediği ve konuşamadığı yakınlarına karşı özlem, evde tek başına yaşama yalnızlığına karşı tepkiler, insanlarda gerilim yaratmaktadır.

Bunların sonucunda oluşan diğer sosyo-ekonomik sorunlar ayrı bir yazı konusudur.

Umarım Covid-19’in etkisi ile oluştuğunu düşündüğüm bu saydığım devrimsel değişiklikler ve yapılanmalar en kısa sürede birer gerçek olur ve umarım Allah’ın bizden beklemekte olduğu DÜNYA CENNETİ’ni gerçekleştiririz. İNŞALLAH !!!!!

NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
2