Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Kur'an aracılığı ile Hz. Muhammed’in gerçekleştirdiği Devrimleri 2 grupta toplayabiliriz.

 

 1. Kadın Hakları ile ilgili Devrimler
 2. Toplumsal Genel Devrimler
 1. Kadın Hakları ile ilgili Devrimler:

Bu devrimsel değişikliklere ilişkin ayetli ayrıntılı bilgi “KUR’AN KADINI KORUYOR” kitabımdadır. Burada sadece başlıklar verilmektedir.

 • Erkeğe doğrudan hitap edecek bir sure olmadığı halde, kadınlara yönelik "Nisa, Mümtehine ve Mücadele sureleri" yer aldı ve kadının değeri vurgulandı.
 • Evlenme-boşanma-miras ve verasette, kadına erkekle eşit söz hakkı verildi
 • Ölen kişinin karısı, varislerine kalıyor ve varsa üvey oğlu ile evlendiriliyordu, üvey oğlu yoksa ölen erkeğin en yakın varisi ile mehirsiz evlendiriliyordu, bu geleneğe son verildi
 • Yetim kalan kız çocuğunun malı varsa, malı için en yakın bir akrabası ile evlendiriliyordu, bu gelenek iptal edildi
 • Kız çocukları okutulmaya başlandı 
 • Mesleği olup çalışma hayatına başlayan kadın sayısı artmaya başladı
 • Evlilik tek eşe indirildi
 • Boşanan kadına nafaka bağlandı
 • İdarecilerin seçiminde kadınlara da oy verme hakkı /el sıkışılarak biat etme hakkı verildi
 • Kadının şahitliği erkek ile aynı şekilde benimsendi
 • Kadına yönelik suçlarda erkekler gibi kısas prensibi uygulanmaya başlandı
 • Kadının yakınları da erkek için akraba sayılmaya başlandı
 • Cariye şeklindeki kadın köleliği sonlandırıldı
 • Kadının ay halindeki tecrit uygulaması kaldırıldı ve ay hali bir hastalık olarak görülmeye başlandı
 • Kadının, yetkili olan bir kişiye derdini anlatma özgürlüğü verildi
 • Lokman-14. ayette açıklandığı üzere, şükretme sırasında Allah’tan sonra kadın konularak, kadına verilen önem vurgulandı.
 • İlk yaratılan insanın Adem’in annesi olduğu (Al-i İmran-59) ve Cennet öncesi son sınav yerinde Şeytan’a uyanın eşi değil, Adem’in olduğu vurgulandı ve kadının aleyhine olan bu yanlış durum düzeltildi (A’raf-20).
 • Evlenirken kadına mehir konulup korunmaya başlandı
 •  “Zihar = Sen bana anamın sırtı gibisin” geleneği kaldırıldı ve bu benzetme ile boşanma geleneği iptal edildi
 • Mahşer'de ilk sorguya çekilecek olanın, kız çocuğunu canlı canlı gömen veya yaşayan ölü misali cahil bırakan, yaşam haklarını gasp edenin olacağı açıklandı. Böylece kızların hakları korunmaya başlandı.
 • Kadının da erkek gibi çalışması, kazancı olması ve mülk sahibi olması, dolayısıyla aile sorumluluğunda birlikteliği açıkça belirtildi
 • Birbirleri için birer elbise oldukları belirtilerek her iki cins eşitlendi
 • Ergenlikten önce evlenme, dolayısıyla da çocuk gelinler yasaklandı
 1. Kur’an aracılığı ile Hz. Muhammed’in gerçekleştirmiş olduğu Toplumsal Genel Devrimler
 • İnsanın Özgür irade ve eleştirel akıl ile karar verme ve seçim yapma özelliğinde olduğu vurgulandı. Hatta Allah’a inanma, tövbe etme veya etmeme hakları ve mümin olmaları bakımından insana karar verme özgürlüğü verildi

Kehf-29. Onlara, "Kur’an'dan size tebliğ ettiklerim, Rab­binizden gelen gerçek bilgilerdir" diyerek hatırlat. İster inansınlar ister yine şirk koşarak küfre devam etsinler, artık onlar karar versinler.

 • Üst kimlik her iki cins için “insan” olarak kullanılmaya başlandı
 • Dünya yaşamında sadakat gösterilecek 7 konu anlaşmasının her iki cinsteki Ruh’larla yapıldığı belirtildi
 • ‘Alak-1 ve 3. ayetlerle ilk olarak Evren Kitabının okunması, yani ilim yapılması, ikinci olarak da Kur’an’ın okunması hem kadın hem de erkekten istendi

‘Alak-1. Oku, her şeyi yaratan /halk eden Rab’bin adıyla.

‘Alak-3. Oku ve bil ki O Rabbin en büyük ikram sahibi /cömert olandır.

 • Din demek olan muhkem /değişmez ana kuralları içeren Kur’an’ı anlamakta her iki cinsin sorumlu olduğu vurgulandı
 • Cinsiyet ayırımı olmaksızın müminler kardeş sayıldı

Hucurat-10. Ve bütün müminler kardeş olduklarına göre de kardeşleriniz arasında barışı adaletle sağla­yın ve Allah’a karşı takva sahibi olun ki, merhamet edilesiniz.

 • Allah’ın ipi olan Kur’an ve İslâm’a sarılma hakları bakımından insana hitap edildi

Al-i İmran-103. Birlik halinde Allah'ın ipine /tek ilâhlı İslâm dinine ve son ders kitabı /davet kitabı olan Kur’an’a sımsıkı sarılın ve bu konuda anlaşmazlıklara saplanıp gruplara bölünmeyin.

 • İbad etmek /sadece Allah’a kulluk etmek ve salih amellerde /faydalı işlerde bulunmak, dolayısıyla çalışmak ve ilim yapmak insandan istendi
  • Kur'an, kadın ve erkek ifadelerini aynı ayette kullanarak kadın ve erkeği eşitledi, yani insana hitap etti

Nahl-97. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman eder ve salih ameller /faydalı işler gerçekleştirir ve müminlik aşamasına ulaşırsa, ona bu Dünyada güzel bir hayat bağışlarız ve yaptıkları iyi işlere karşılık ödüllerini de tam veririz. Bunu böyle bilin.

 • Kadının erkeğin üzerinde hakları gibi, erkeğin de hakları ve birbirlerinin destekleyicileri olduğu ve bu hakların da eşit olduğu vurgulandı

Bakara-228. Boşanan kadınlar, başka biriyle evlenmeden önce, hamile olup olmadıklarının kesin anlaşılması için üç aybaşı kadar bir süre beklemeli. Allah'a ve Ahiret gününe inanı­yorlarsa hamileliklerini gizlemeleri helâl olmaz. Erkeklerin kadınlar üze­rinde hakları, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır ve bu hakları adalet ölçüsünde eşittir ve bulundukları yerin bilinen ör­füne uygun biçimdedir. Yine de bilinsin ki erkeklerin, bir evi geçindiren kişiler olmaları sebebiyle tekrar evlenme ile ilgili son kararı vermede öncelikleri vardır.

Tövbe-71. Buna karşılık mümin erkekler ve mümin kadınlar ise birbirlerinin destekleyicisidirler /dostlarıdırlar /velileridirler.

 • Din adamlığına son verildiği belirtildi. Çünkü Hz. Muhammed ile din adamlığı, dinî liderlik sona ermiştir.

Hadid-27. Sonra onların ardından ve bildirdiklerini yine aynen tekrar tebliğ etmek üzere sıra ile başka elçiler de gönderdik. Örneğin Meryem oğlu İsa'yı da elçi olarak gönderdik ve İsa'ya İncil'i verdik. İsa'yı izleyenlerin gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Fakat kendileri bir ruhbanlık /din adamlığı sınıfı ortaya çıkardı­lar. Hâlbuki Biz böyle bir ruhbanlık /din adamı grubu oluşturmalarını bildirmemiştik.

Tövbe-34. Ey iman edenler! Hahamlar ve ruhbanlar olan din adamlarının çoğu, insanların parasını hak etmeden /batıl /aldatıcı usullerle yerler ve yönlendirmeleriyle Allah'ın bildirdiklerinden ve yolundan uzaklaştırırlar. İnsanlardan haksız yere topladıkları altın ve gümüşü bu şekilde yığan ve Allah rızası için infak etmeyenlere /harcamayanlara da şiddetli bir azap olacağını bildir.

 • Vasiyet etme ve miras paylaşımının uygulanması muhkem bir kural oldu. Nasıl uygulanacağı usulleri ise müteşabih /değişkendirler.

Bakara-180…… Sizden birine ölüm yaklaştığında ve bırakacağı bir malı varsa, anasına, babasına, yakınlarına /akrabalarına uygun bir biçimde vasiyet etmesi farz kılındı. Vasiyet ediş, takva sahipleri için bir yükümlülüktür.

 • Sosyal etkinliklerde de cinsiyet farkı olmadan ayrı veya birlikte olmanın sakıncası olmadığına, yani haremlik ve selamlık ayırımının olmadığına değinildi

Nur-61……Diğer bir uygulama olarak da kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde, annelerinizin evlerinde, kardeşlerinizin evlerinde, kız kardeşlerinizin evlerinde, amcalarınızın evlerinde, halalarınızın evlerinde, dayılarınızın evle­rinde, teyzelerinizin evlerinde, sorumlu olduğunuz evlerde ve güvenilir dostlarınızın /arkadaşlarınızın evlerinde birlikte yemek yemenizde bir sakınca /günah yoktur. Beraberce yahut ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca /günah yoktur.

 • Birbirlerini sevenlerin evlenmeleri istendi ve kadına söz hakkı verilmemesi geleneği kaldırıldı

Ahzab-37……İşte Biz bu gençleri, Allah'ın da bu güçlü arzularını /sevgilerini onaylaması sonucu evlendirdik ve böylece de birbirini severek evlenilme konusunda, evleneceklere danışılmama ve sevgilerini önemsememe şeklindeki geleneksel bir engelin kaldırılmasında Müminlere örnek olmalarını istedik. Sonuçta Allah'ın buyruğu yerine getirilmiş de oldu.

 • Namusu koruma ikazı Nur-30. ayet ile önce erkeğe yapıldı. Nur-31. ayet ile de kadın ikaz edildi. Böylece namus konusunda erkek sorumlu tutulmaya başlandı

Nur-30. Ya Muhammed! Mümin erkeklere söyle, gözleriyle kadınları rahatsız edecek şekilde davran­masınlar /bakmasınlar ve şehvet /edep yerlerini yasa dışı ilişkilerden korusunlar. Bu onlar için daha uygun bir davranıştır. Şunu iyi bilsinler ki, Allah yaptıklarından her an haberdardır.

 • Allah ile insan arasında olan iman edip etmeme ve ibad etme /Allah’a kulluk etme yöntemleri konusuna karışılmaması ve bu hesabın sadece Allah tarafından yapılacağı vurgulandı. Böylece hiç kimsenin başkasının iman ve dinî görüşünün sorgulanmaması ve yargılanmaması istendi.

Zumer-46. Ya Muhammed! İnsanların bu tartışmalarına sakın üzülme ve sadece "Ey Gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı da bilen Allah'ım! Kullarının arasında ayrılığa düştükleri konularda hükmü yalnız Sen verirsin" diye dua et ve haklarında ki kararı Bana bırak.

Hac-67. Ey peygamber! Biz, belirli bir inançta olan her topluma /ümmete kendilerine özgü uygulayacakları bir yaşam tarzı ve ilahi muhkem /değişmez ana kurallar ve ibad etme /kulluk etme şekilleri belirledik ve her ümmet bu kurallara uyarak yaşar. Bu nedenle de farklı milletler, Senin bildirdiğin ve onlara bizim bildirmiş olduğumuz kurallar /ibad etme yöntemleri konusunda Seninle tartışmasınlar. Sen sadece şirk koşmasınlar ve tek ilah olarak tanısınlar diye Rabbine davetini yap.

Kaldı ki, böylesi bir iman değerlendirme yeteneği Hz. Muhammed’e bile verilmemiştir.

Muhammed-30. Ya Muhammed! Eğer Biz isteseydik, bu münafıkları /ikiyüzlüleri yüzlerine bakarak tanıma özelliğini verir ve Senin onları kolayca fark etmeni sağlardık.

 • İlahi bir yardım için yapılacak duanın, ölü veya diri Allah’tan başkasından istenmemesi vurgulandı

Fatiha-5. Ve ibad edilecek /kulluk edilecek ve ilahi yardım istenecek tek ilah O’dur.

 • İşlenen haram veya günahların af edilmesinin /şefaat yetkisinin sadece Allah'a ait olduğu belirtildi ve kişilerin şefaatçiliği girişimine son verildi

Nisa-49. Allah'ın, kendisine karşı işlenmiş böylesi bir şirk koşma günahını doğrudan af etmesinin mümkün olmadığını açıkça belirtmesine rağmen, kendi kendilerine bu günahlarının af edilmiş olduğunu kabul edenleri veya birbirlerinin günahlarını af etmekte olanları görüyor musun? Bir daha söylüyoruz, Allah ancak uygun bulduğunun günahlarını af eder ve onlara bir kıl kadar bile haksızlık da yapılmaz.

 • Doğal afetlerin ve karşılaşılan bir olayın nedenini sadece Allah'ın bileceği açıklandı ve yorum yapılmasının şirk olacağı belirtildi

Bakara-216. Ey insanlar! Sevmediğiniz ve istemediğiniz halde, size saldıranlarla savaşmak size farz kılındı. Şunu iyi bilin ki, sevmedi­ğiniz bir şey sizin için hayırlı ve sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü /şer olabilir. Karşılaştığınızın sonucunu en iyi siz değil, ancak Allah bilir.

 • Evlenilecek kişilere yönelik prensip belirlendi

Nisa-23. Ayrıca size şunlarla evlenme haram kılındı /yasaklandı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşinizin kız­ları, kız kardeşinizin kızları, sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle gerdeğe girdiğiniz eşlerinizden olup, evleri­nizde bulunan üvey kızlarınız-eğer anneleriyle cinsel münasebette bulunmadan boşanmışsanız kızlarıyla evlenebilirsiniz-, öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almanız. Gelenekler nedeniyle olan böylesi evlilikleri yapmış olanlara herhangi bir günah olmayacaktır. Çünkü Allah çok bağışlayan ve sevgisi ile merhameti bol olandır.

 • Din temelli farklı düşman gruplar oluşturma yasaklandı

Sad-13. Yine Semud, Lut kavimleri ile Eykeliler de ayetlerimizi getiren elçileri yalanlamışlardı. Ve onlar da sizin gibi farklı gruplar /mezhepler halindeydiler. 14. İşte bu kavimlerin hepsi de elçilerimizi kabul etmedikleri ve bildirdiklerini red ettikleri için sonunda cezamızı hak ettiler.

En'am-159. Ya Muhammed! Özellikle de dinlerini parçalara, fırkalara /hiziplere /mezheplere ayıran, grup grup olanlara uyma ve onlardan uzak dur. Artık onların işi Allah'a kalmıştır. Allah, hesap günü onlara amellerinin yanlışlığını haber verecek ve o zaman hatalarını anlayacaklardır.

 • Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin, Allah'ın tek dini olarak İslâm olduğuna ve birleşilmesi gerektiğine değinildi

Bakara-136. Devamla yine onlara; “Biz, Allah'a, bize Kur’an ile indirilene, İbrahim, İsma­il, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rabbi tarafından tüm peygamberlere ve­rilenlere inanırız. Bunların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece Allah'a teslim olanlarız /Müslümanlarız" şeklinde cevap ver.

Al-i İmran-19. Gerçek şu ki, Allah'ın kabul edip tüm peygamberler aracılığı ile gön­derdiği tek din, şirk koşmadan tek ilah olarak Allah’a teslim olmak temelli din olan İslâm'dır. Daha önce kitap verilmiş olanlar (Yahudiler ve Hıristiyanlar) kendilerine gerçeklerle ilgili bilgi geldikten sonra bile, hırs ve çekememezlikleri nedeniyle, bildirilen dinî kuralları, farklı olan yorumlarına dayatarak farklı gruplara ayrıldılar ve farklı dinî görüşler oluşturdular.

 • Adalet ve yasalarda her iki cinse eşit davranılması ve hak yenmemesi istendi

Nisa-127. Ey Peygamber! Sana kadın haklarına nasıl davranılacağını soru­yorlar. De ki: "Allah bu Kitap /Kur'an yoluyla kadın­larla ilgili olarak size yol gösteriyor. Bu konu ile ilgili olarak kitapta yasal hakları olan miras mallarına el koyduğunuz yetim veya dul kadınlar, kendilerini korumanız altına almak istediğiniz, fakat evlenmeyip sadece nikahınız /korumanız altına aldığınız kimsesiz kadınlar ve yetim kalmış kız çocuklar hakkında ayetler bulunmakta ve bu ayetlerde kadınlara adaletli davranmanız gerektiği belirtilmektedir. Şunu da iyice bilin ki, yaptığınız her iyiliği Allah ayrıntılarına kadar bilmektedir".Bu içeriğe emoji ile tepki ver
4