Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Dünya, Öğrenci Ruh’ların başarılı olanlarının belirlenmesi amaçlı bir eğitim okulu. Bu okulda eğitim sırasında Ruh bir okul üniforması kullanır.

İşte bu üniforma Vücuttur. İkil-Beşer. Her Ruh’un eğitim süresi farklıdır ve bu süreye ÖMÜR, sonlanmasına ECEL denmekte. Bu sırada Ruh’un üniformasından ayrılış anına da ÖLÜM diyoruz.

Kıyam etmek, herhangi bir konuda olan bir değişim, yenilenme, yeniden yapılanma, dirilme anlamındadır ve Kıyamet kelimesinin kök kelimesidir.

Nisa-87. Ve şunu da iyice bilin ki, O öyle bir Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gerçekleşmesinde asla kuşku olmayan kıyamet gününde de sizleri huzurunda hesaba çekmek üzere bir araya toplaya­cak olandır. Zaten kıyamet günü için Allah'tan başka doğru sözü /hadisi kim söyleyebilir ki?

Ölüm, bireysel bir kıyamettir ve hesap verme anıdır da aynı zamanda. Bu ikili işlem sırasında Dünya Eğitim Okulunun Üniforması olan vücudu bırakmış olan öğrenci Ruh için İlahi sistem ve işleyişine yönelik bilgilenme de birlikte gerçekleşir. Bu bilgilenmeye de Kur’an’da “din günü – Maliki Yevmiddin-4” denmektedir.

*Belirli süreli olan yaratmaya Kur'an, Ecelli yaratılış demektedir

Ahkaf-3.  Biz gökleri, yeri ve içindekileri hak üzere /belirlenmiş bir amaçla /bir program gereği ve belli bir süre ile /belirlenmiş bir ecel ile yarattık.

*Ecel dediğimiz Ölüm zamanı dinamiktir ve Ömrün uzatılması, kısaltılması söz konusu:

Fatır-11. Yine bilin ki Allah, önce sizi topraktan, sonra bir damla sıvıdan yarat­tı ve sonra da sizi erkek ile dişi çiftler halinde çoğalttı. Bir dişinin hamile kalması ve doğurması da mutlaka Allah'ın bilgisi dâhilinde gerçekleşir. Bir canlının ömrünün uzatılması veya ömrünün kısaltılması da ancak belirlenmiş ve bir kitapta yazılmış kurallara göre olur. Ve şüpheniz olmasın ki bütün bu yapılanlar Allah için oldukça kolaydır.

Bu durumda bir kimsenin ölümüne ilişkin bir yorum yapmaya kalkışmamamız gerekir. Çünkü gerek erken yaşta veya gerek ileri yaşta ölümün mutlaka bir hikmeti vardır ve bunu biz bilemeyiz.

Çünkü her beşer, bir görev ile Dünya’ya gelmekte ve görevi ve yaratılış amacı biten ayrılıyor.

*Ömrün uzatılmasının amaçlarına ilişkin şu ayetler var:

Lokman-24. Böylelerini Biz biraz nimetlendiririz ve batışları iyice pekişsin veya belki kendilerini kurtarıp doğru yola yönelirler diye ömürlerini de uzatırız. Artık kendini kurtaramayacak kadar yanlış yola iyice sapmış olanları da ağır bir cezaya uğratırız.

Zumer-8. Ya Muhammed! Böyle davranan­lara, "Küfrünle biraz daha yaşa ki suçun iyice pekişsin, kuşkusuz sen Cehennem ateşi azabına uğrayanlardan olacaksın" de.

ÖLÜM NEDİR?

- Öğrenci Ruh’un belirlenmiş olan görevinin bitmesi ve Artık bedene ihtiyacının kalmaması nedeniyle ölüm olur (İlahi yaratılış eceline göre)  

- Erkene alma veya ertelemeli son kararlaştırılan ecel ile olan ölüm (son ecel kararına göre)

- Ani kaza, ani öldürülme veya intihar ile ölüm (Vakitsiz ölüm)

Vakıa-60. Sizler için ölümü Biz belirledik ve hiç kimse belirlediğimiz ölümü engelleyemez. 61. Çünkü böylece yerinize başka nesilleri getiriyor ve sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden biçimlendiriyoruz.

* Ölüm ve dirilme süreci sadece Dünya'da ve Dünya gibi olanlarda var

A'raf-25. "Ve orada /yeryüzünde yaşayacak, orada ölecek ve ora­dan yeniden diriltileceksiniz /çıkarılacaksınız" diyerek dualarını /tövbelerini tamamen kabul etmemişti.

Enbiya-34. Ya Muhammed! Biz, Senden önce hiçbir canlıyı /beşeri ölümsüz kılmadık. Şimdi Sen ölürsen, şirk koşanlar ve riyakârlar sanki ölmeyip ebediyen yaşayacaklar mı ki?

Duhhan-56. Cennette artık son ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Böylece de tekrar diriltilip olur da bir suç işleyip Cehennem azabı tatmasınlar diye

Taha-74. Ey insanlar! Şurası kesindir ki Cehennem, hesap günü Rabbinin huzuruna günahkâr /mücrim olarak gelecek olanlar içindir ve orada ölüm ve dirilme de olmayacaktır.

Çünkü gerek Cennet ve gerekse Cehennem’den sonrası var ve Ruh’un tekamülü devam ediyor. Kalış Levh-i Mahfuz’daki kurallara göre sürelidir. Ebediyyen değil halidiyn deniyor.

*Ölüm, Dünya Okulundaki eğitimin bitmesi ve puan durumuna ilişkin karne almaktır:  

Müminun-80. Sizi dirilten ve öldüren Allah'tır. Gecenin ve gündüzün de­ğişmesi de O'nun buyruğuyladır. Siz hiç aklınızı kullanıp bunlardan ders almayacak mısınız?

Çünkü bizler sürekli bir izlenme süreci ve puanlandırma işlemi altında yaşıyoruz. Dolayısıyla ölüm anında her Ruh’un puan durumu kabataslak bellidir.

Çünkü biz beşerler her an gözetim altındayız ve her yaptığımız kaydedilip puanlandırılmaktadır.

Hac-70. Ya Muhammed! Allah'ın gökte ve yeryüzünde olan her şeyi bildiğini bilmez mi­sin? Hiç kuşkusuz tüm yaptıklarınız sürekli olarak bir kitaba kaydediliyor. Ve şüphesiz bu kaydı yapmak, Allah için çok kolaydır.

Fecr-14. Çünkü Rabbin, insanları her an gözetlemektedir /durumlarını sürekli değerlendirmekte ve karşılıklarını henüz dünyada iken başlatmaktadır.

KAYIT NEREDEN-NEREYE

Zilzal-4. İşte o gün, Dünya tüm haberlerini /bildiklerini ve şahit olduklarını anlatacaktır. 5. Çünkü Rabbin, yerküresine her şeyi kaydetmesi ve olacaklara şahitlik yapması için görev vermiştir /vahyetmiştir.

Nur-24. Ve kıyamet günü, iftiracıların kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış oldukları her şeyi doğrulayacaklar /şahitlik edeceklerdir.

KİŞİ ÖLÜM ANINDA NELER YAŞIYOR: Geri dönüşsüz uyku hali demektir

*Ölüm anında Ölüm görevlilerinin konumu

Vakıa-83. Ya ölüm emri geldiği zaman ne yapacaksınız? 84. O zaman da  çaresiz bakar durursunuz. 85. Şüpheniz olmasın ki Biz o anda, size kendinizden bile daha yakınız, ancak siz bu durumumuzu fark edemezsiniz.

*Ölüm anında İlahi görevliler yaşam puanlarını kabataslak hesaplamışlardır ve karşılma puana göre

1) Pozitif puan fazlalığı ile Dünya Okulundan Mezun olmayı başaranın ölüm anı şöyle tarif ediliyor:

Fussilet-30. "Tek Rabbimiz Allah'tır" diyerek iman eden ve dosdoğru yolu iz­leyenlerin ölümleri anında Melekler yanlarına gelecekler ve 31. "Korkmayın, üzülmeyin, sizi vaad edilmiş olan Cennetle müjdeliyoruz ve Biz dünya yaşamın­da, sizin dostlarınızduk /evliyanız idik, Ahret yaşamında da Biz sizin dostunuz olacağız. Cennette nefsinizin çektiği ve istediğiniz her şey size sunulacak, 32. Bağışlayan ve sevgisi ile merhameti bol olan Allah'ın bir ikramı olarak" diye kulaklarına fısıldayacaklar.

Vakıa-90. Eğer o can çekişen, yine neşe içinde ve kutlanarak karşılanan ve mahşerin sağ tarafına alınacaklardan ise, 91. Sağ taraf ehlinden olması nedeniyle ona da, "selâmün aleyküm /sana selam /iyilik ve güzellik olsun" denecektir.

*Hulusi Turgut'un "Kılıç Ali'nin Anıları" kitabının 659 ncu sayfasında şu açıklama yer almakta ve Atatürk'ün sağ ehlinden olduğu anlaşılmaktadır: Prof. Dr. Neşet Ömer, Atatürk ağırlaşınca telaşa kapılır ve hemen koşup "Dilinizi çıkarın efendim" diye seslenince Atatürk gülerek "Ve Aleykümselam" diye seslenir ve sakince gözlerini kapatıp ruhunu teslim eder.

2) Ölüm anında Olumsuz puanı fazla olan Ruh’un Görevli Melekler tarafından karşılanması: Nahl-28-29 ve Muhammed -27 nci ayetlerde şu bilgiler veriliyor:

Nahl-28-29. Bildirdiklerimizi inkâr ederek küfre sapmış olup, kendi nefslerine zulüm edenlerin canlarını Melekler alırken can havli ile "Biz kötü herhangi bir şey yapmıyorduk" diyerek hemen savunmaya geçerler. Melekler de "Hayır, Allah sizin tüm amellerinizi çok iyi bilendir ve kesin hükümlerimize uygun olmayan olumsuz amellerinizin karşılığı olarak, içinde sürelerce kalacağınız Cehennemin kapısından gireceksiniz. Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüş" diye onlara yaptıklarını yüzlerine vuracaklar.

Muhammed-27. Bakalım öldüklerinde yüzlerine ve sırtlarına vurmaya başlayacak Me­lekler onları karşıladıklarında ne yapacaklar?

ÖLÜME YAKLAŞTIĞIMIZDA BEYNİMİZ BİZE NE GİBİ OYUNLAR OYNUYOR?

Kaf-19. Nihayet kişi, ölüm öncesi şaşkın /bilinç bulanıklığı /sarhoşluğu haline geldiğinde, tüm amellerini gerçekleştirmesini kararlaştırmış olan nefslerinin ne durumda olduğunu düşünmeye başlayacak ve daha da önemlisi bu konuda hesap vereceğini hatırlayacaktır. Ancak bu sırada hatırlayıp düşündüğü gerçekler, yaşamı sırasında önemsemediği ve boş vermiş olduğu şeylerdir ve artık iş işten geçmiştir.

- Yüksek ateş varsa, Beyin 3-4 dk dan fazla kansız, yani oksijensiz kalırsa, Uyutucu ve uyuşturucu madde fazla verilirse

- Beyinde yaygın iltihap, kanama veya tümör varsa Bilinç bulanıklığı ile birlikte Mantıksız Korku, sinek, böcek, yılan, canavar hayalleri görmeler ve bunlara yönelik kelimeler mırıldanma, bağırma, çırpınma ve savunma veya saldırma davranışları olur

Kalp, Akciğer, Karaciğer, Böbrekler veya Aşırı Şeker yüksekliğinde ve bazı zehirlenmelerde ise bu ters durumlar değil,

- Bilinçli konuşma, mırıldanma ve davranışlar olabilir.

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
211