Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Şu anda çok şükür 79 yaşımdayım. Lise yıllarımda iken başlayan sorgulayıcı ve doğruya ulaştırıcı arayışlarımla Kur’an’ı yavaş yavaş, düşüne düşüne, anlama çabası ile araştırmacı yaklaşımım demek ki 60 yılı buldu.

O zamanın şartları çerçevesinde Arapça, Latince harflerle Arapça, Elmalılı Hamdi Yazır’ın Meali birlikteliği ile başlayan Kur’an araştırmacılığım, İstanbul Tıp Fakültesini kazanıp İstanbul’a gidişim ile İngilizce Kur’an ve 2 Meali eklemem ile artık bilimsel yaklaşımıma dönüşmeye başladı.

Tabi bu arada Tıp eğitimim ile insan vücudunun mükemmelliğini kavradıkça Allah’ın tekliği inancım gittikçe pekişiyordu.

Bu arada Kur’an’a hakimiyetim artıyordu. Bu artış, bilimsel yaklaşım temelli olduğu için, bilgilerimi şema ve tablolar halinde toparlamamı sağlıyordu.

İlk belirlediğim “KUR’AN RUHUNUN TEMEL İLKELERİ” oldu.

 1.  Allah, her girişimde daima önceliklidir ve tek ilahımızdır, şirk koşulmamalı
 2. Hangi konuya değinilecekse, tüm Kur’an göz önüne alınmalı
 3. Bir ayet okunurken, surede bulunan diğer ayetleri ile birlikte anlamlandırılmalı. Motamot kelime tercümesi değil, tüm Kur’an ve ayetin olduğu sure göz önüne alınıp anlam tercümesi yapılmalı
 4. Sınırlı da olsa bazı ayetlere ve inişlerine ait Hz. Muhammed'in bir örnek verişi ve Ayet ile ilgili bir olay varsa ona değinilmeli
 5. Bir ismi Hadis olan Kur’an’daki bir ayetin devamı veya az farkla tekrarı şeklinde  olup Hz. Muhammed tarafından söylenmiş olduğu ileri sürülen ve Hadis denilen sözleri varsa eklenmeli
 6. Anlamlandırma ve Yorum, yaşamakta olduğumuz çağın toplumunun yaşam koşullarına uygun olmalı ve zamanımız bilgileri göz önünde bulundurmalı,
 7. Mesajın anlamlandırılması ve yorumu evrensel olmalı ve tüm insanlara hitap etmeli, ırk, soy, dinî görüş ve cinsiyet ayırımı yapılmamalı
 8. Kullanılan kelimeler Evrensel ve Zaman üstü düşünülebilir ve uygulanabilir olmalı,
 9. Ayetlerin yorumu, Arapçasına sadık kalınarak muhkem değişmez ana mesajlara uygun olmalı   
 10. Kur'an'ın önemsediği üzere, zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı olmalı, sıkıntıyı gidermeli, sıkıntı vermemeli
 11. Vücudumuzun maddî ve/veya manevî yapısına, duygumuza yönelik zarar veya zorluk verici bir anlamda olmamalı,
 12. Allah’a yakınlaştırıcı yola yönelmemize katkı sağlayıcılık göz önüne alınmalı,
 13. Aynı inançta olanlar arasında ayrımcılığa /ayrı düşman gruplaşmalara yol açacak anlam ve yorumlardan uzak durulmalı,
 14. Şekilciliğe dayalı farklılaşmaya yol açacak bir yaklaşım benimsenmemeli
 15. Kişinin malvarlığını ve sağlığını koruma gözetilmeli
 16. Akışkanlığı sağlamak amacıyla da, ayetlerin esas anlamlarına dokunmadan, aksine daha da pekiştirerek sebep-sonuç ilişkilerine paralel bağlantılarına yönelik bağlaçlar veya bağlantıyı sürdürecek kelimelerle devam etme yöntemi kullanılmalı.  

 

Yine yıllar içinde Nöroloji Öğretim üyeliğim sayesinde olan bilgilerim ve Kur’an’a hakimiyetim sonucu Beyin ve Kur’an’ın temel çalışma prensiplerinin ortak ve 9 adet olduğunu belirledim:

 1. ALLAH’IN DAĞITIM EĞRİSİNİ KULLANMA PRENSİBİ
 2. İKİLEMLERDEN SEÇİM YAPMA VE YERİNE GÖRE HER İKİSİNİ DENGELİ UYGULAMA PRENSİBİ
 3. RUHSAL ARINMADA YARARLANILAN GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN KAYNAKLAR
 4. İNANÇ TEMELLİ AYRI GRUPLAŞMALAR YASAK ve AZAP  DEMEKTİR
 5. HAKKIN DAĞITIMINDA EŞİTLİĞİ DEĞİL ADALETİ, EŞİT KONUMDA OLANLARDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ UYGULAMA PRENSİBİ
 6. ZORLAŞTIRICI DEĞİL, KOLAYLAŞTIRICILIK PRENSİBİ
 7. DENETLEME, ÖDÜLLENDİRME VE CEZALANDIRMA PRENSİBİ
 8. ESKİDEN, GELENEKLERDEN YARARLANMA, TAKLİT ETMEME PRENSİBİ
 9. AZI KARAR, NORMALİ YARAR, AZLIK VE ÇOKLUK AŞIRILIKLARINDA ZARAR PRENSİBİ

 

Kur’an’da Bakara-177, 285 ve Nisa-136. Ayetlerde İMAN’IN 5 ŞARTI olduğunu öğrenmiştim:

 1. Allah tektir, eşi ve örneği yoktur
 2. Ahiret yaşamı var
 3. Kıyamet olayı olacak ve öğrenci Ruh’lar, Dünya yaşamlarındaki eğitimlerinden hesaba çekilecekler
 4. Peygamberler Din denilen Yasaklar /haramlar ve Yapılması gerekenler /helalleri vahiy yöntemi ile alıp insanlara tebliğ etmişlerdir
 5. Din denilen Vahiy kitapları doğrudur

 

Zümer-23 ve Al-i İmran-7. Ayette belirtilen ve Din denilen Muhkem /Evrensel ve değişmez ana kurallarından olan Muhkem kuralların 440 sayıda olduğunu ayetlere göre belirledim. Bunların 226 sının Haramlar, 214’ünün ise Allah’ın bizden Yapmamızı istedikleri
olduğunu gördüm ve bunları “KUR’AN VE SON İSLAM” kitabında topladım. Bu kurallar bütünü İslam’ın şartları demektir.

Kur’an’daki bu ana kuralların 201’inin Tevrat’ta, 350’sinin ise İncil’de olduğunu belirleyip bunları da yine ayetlere göre bir kitapta topladım.

Şimdiye kadar toparladığım ve tablo veya maddeleştirdiğim bu bilgiler dışında başka bilgiler belirlemedim.

Bu yaşam sürecim böyle devam ederken 30 Mayıs günü Vakfa devretmiş olduğum kitaplarımdan olan “Allah’ın Tek Dini İslam’a SON DAVET KUR’AN” kitabının yeniden basılmasının Diyanet İşleri Başkanlığı “DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU” tarafından durdurulması kararını aldığı ve bu kararın da İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi tarafından onaylandığı tebliği, Emniyet tarafından Yayınevine verildi.

İddia dosyasını incelediğimde yaşantımda ilk defa “İSLAM DİNİNİN TEMEL NİTELİKLERİ” ifadesi ile karşılaştım. Kurulun ve Mahkemenin sonuç kararı şuydu:

(İlgili Mealin “İSLAM DİNİNİN TEMEL NİTELİKLERİ” açısından sakıncalı unsurlar içermekte olduğu anlaşıldığından 5187 sayılı Basın Kanunun 25 /2 Maddesi uyarınca) ifadesi ile yeniden basımı durdurulmuştur.  

Aynı ifade kullanılarak Sn. İhsan Eliaçık’a ait Meal de 6 Şubat günü verilmiş bir Mahkeme  kararı ile  Yasaklandı.

“Allah’ın Tek Dini İslam’a Son Davet Kur’an” kitabının yasaklanması üzerine, “Din İşleri Yüksek Kurulu” nun yasaklamayı dayandırdığı “İslam Dininin Temel Nitelikleri” konusunu araştırdım ve

 • Gerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nda ve
 • Gerekse 5187 sayılı Basın Kanunun 25 /2 maddesinde “İslam Dininin Temel Nitelikleri” şeklinde Avukatım ile birlikte böyle bir suç bulanmadığını gördük.

Acaba İnternet’te böyle bir ifade ve karşılığı var mı diye araştırınca, farklı internet sitelerinde farklı sayı ve değişik isimlerde ilkeler olduğunu şöyle buldum.

 

https://dogruhaber.com.tr/

İslam'ın Temel İlkeleri şöyledir:

 • Can Emniyeti
 • Nesil Emniyeti
 • Mal Emniyeti
 • Din(inanç) Emniyeti
 • Akıl Emniyeti

(Bunlara, Zarûrât-ı Diniyye de denir.)

www.bilgibirikimi.net/islamiyetin-temel-ilkeleri-nelerdir/

ve

www.forumduasi.com/149169-islamin-temel-ilkeleri-nelerdir.html?ysclid=len9py7f90253092787

İslamiyet’in Temel İlkeleri Nelerdir?

1) Allah’ın Birliğine İnanmak,

2) Meleklere İnanmak, 

3) Kutsal Kitaplara İnanmak, 

4) Hz. Muhammed’in Allah’ın Elçisi ve Son Peygamber Olduğuna İnanmak, 

5) Ahirete İnanmak, 

6) Kaza ve Kadere İnanmak, 

İslâm dininin 9 temel özelliği - Yeni Akit

1- İslam Tevhit Dinidir

2- Akla Önem Verir

3- Evrensel dindir

4- Kolaylıklar Dinidir

5- Barış Dinidir

6- Sevgi dinidir

7- Aşırılıklardan Uzak Bir Dindir

8- Dünya, ahiret dinidir

9- Fıtrat dinidir

İslam Dininin Temel Özellikleri | İslam ve İhsan (islamveihsan.com)

İslam dininin temel özellikleri 14 maddede sıralanabilir.

 1. İslam tevhid dinidir.
 2. İslam akla önem verir.
 3. İslam evrensel dindir.
 4. İslam kolaylık dinidir.
 5. İslam barış dinidir.
 6. İslam sevgi dinidir
 7. İslam aşırılıklardan uzak bir dindir.
 8. İslam dünya, ahiret dinidir.
 9. İslam fıtrat dinidir.
 10. İslam sosyal adaleti sağlayan bir dindir.
 11. İslam son ilahi dindir.
 12. İslam ruhbanlığı yasaklar.
 13. İslam güzel ahlak dinidir.
 14. İslam temizliği emreder.

Görüldüğü gibi “İslam Dininin Temel Nitelikleri” konusunda belirlenmiş tek bir görüş bulunmamaktadır ve Sayın “Din İşleri Yüksek Kurulu” nun hangi sayı ve ilkelere ile hangi internet sitesindeki ilkelere göre Kur’an Meali yasaklaması belirsiz olmaktadır.

Kaldı ki Sayın Kurulun Kararında, yasaklanan her 2 Kur’an Mealinde, hangi ifadeler ve hangi yorumların, hangi İlkelere göre sakıncalı unsurlar oldukları belirtilmemiş ve suçlama hem hiçbir Kanunda yer almamış bir ifadeye dayandırılmış, hem de yuvarlak bir ifade şeklinde bırakılmıştır.

Dolayısıyla şu anda Mealler yönünden bir Keşmekeş ve bir Kâbus ile karşı karşıyayız demektir.Bu içeriğe emoji ile tepki ver