Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Konuya kaldığım yerden devam ediyorum...

Vakıa-41. İşledikleri kötülükleri /olumsuz amelleri /düşük puanları nedeniyle dünya okulundan mezun olamadıkları için horlanan ve mahşerde şimal /kuzey /sol /arka taraftakilerden olacak olanlar ise, 42. Perişan durumda ve iliklerine kadar işleyen bir ateş ve kaynayan bir su içindedirler. 43. Kapkaranlık bir yerdedirler. 44. Ne serinleten ve ne de rahatlatan. 45. Çünkü onlar Dünyada iken, bol nimet içinde şımarmışlar, 46. Ve ısrarla büyük günahlar işlemişlerdi.

Dünya'dan mezun olmayı başarmış ise Cennet diye tanımlanan daha üst bir eğitim ve yaşama, başarısız olmuşsa Cehennem ve ateş diye tanımlanan ıslah veya ceza denilen vicdan muhasebesi, pişmanlık ve keşkeli dönemli bir yere gönderilmektedir.  Bu yerin Spatyom diye isimlendirilen yer olduğunu düşünüyorum.

Hud-105. O hesaplaşma gününde, Allah'ın izni olmadan hiçbir nefs konuşamaz. O gün bir araya toplananlardan bir kıs­mı mutsuz ve bin pişman, bir kısmı da mutludur. 106. Mutsuz olanlar Cehennemdedir. Onların Cehennemde öy­lesine korkunç nefes alışverişleri vardır ki, ıstırap içinde sızlanır ve inleyip dururlar. 107. Cehenneme özgü gökler ve yaşam yeri devam ettirildikçe onlar da orada devamlı kalacaklardır. Ancak Rabbin uygun buldukları, yani oradaki eğitimi başaranlar hariç.

Cennet ve Cehennem'in zaten bireysel ve az sayılı toplu Mahşer hesaplaşmalarından sonrası için her an işlevde olduğunu ve daha toplu hesaba çekmeli Kıyametli ara son Mahşerde daha aktifleştirildiklerini Tekviyr-11-13. ayetlerden de anlıyoruz.

Tekviyr-11. Gökyüzü sıyrılıp dağıldığında. 12. Cehennem alevlendirildiğinde. 13. Cennet yaklaştırıldığında.

TOPLU KIYAMET VE MAHŞER

Okul binası olan Dünya’nın jeolojik yıkımı ve yeniden yapılandırılmasında daha kalabalık toplu Mahşer olmaktadır (Mearic-4. Elli bin yılda).  Evren’nin Kıyamet’inde ise son en büyük Mahşer hesaplaşması olacaktır.

Mearic-4. Ve O Allah ki, Meleklerin ve Ruh'un, kendisine Dünya zamanı ile her elli bin yılda bir, huzuruna çıktıkları Allah’tır.

ÖLÜM ÖTESİ DENEYİM YAŞANABİLİYOR MU

Bu durum, bilinci kapalı olanda yaşanabiliyor.

- Bu sırada Ruh bedenden ayrılıyor, kendi vücudu aşağıda, bulunulan oda ve ne yapılıyorsa (Tıbbi müdahale, ameliyat, yatakta oluş vs) biliniyor. Ruh her şeyi görüyor, madde-duvar engelsiz dolaşabiliyor, konuşamıyor, dokunamıyor.

- Ruh bedenden ayrıldıktan kısa bir süre dolaştıktan sonra loş bir tünelden parlak ışıklı bir ortama çıkıyor ve mutlaka yakınlarının ışık yumağı şeklindeki ruhları veya Melek görevli tarafından karşılanıyor. Görevi henüz bitmediği söylenerek Dünya'ya geri gönderiliyor. Bu arada ilk ayrılırken ve dönüşte vücudun bulunduğu ortamla ilgili gördüklerini anlatabiliyor.

- Rüya hali değildir, çünkü vücudu seyretme var ve vücudun bulunduğu ortam bilgisi doğru

- Ruh’un döndüğü vücutta Korku, mantıksızlık ve hallüsinasyon  yoktur

- Ruh’un vücuda bağlantısı gerçekleştikten sonra Bilinç açılıyor

- Ölüm korkusu kalkıyor ve yaşamın devamlılığı inancı oluşuyor

- İntihar teşebbüsü olmuşsa, kişi tekrar denemiyor

- Yaşama bakışta olumluluk ve hoşgörü oluşuyor

- İyilik ve hayır işlerine yönelme oluyor

- Olan hastalık halinde düzelme hızlanması gelişiyor

- Diğer insanlarla ve canlılarla birlikteliğe, ırk ve cins ayırımını önemsememeye yönelme gelişiyor

- İş ve görev bağlılığı artıyor

- Dert etme huyu değişiyor

ÖLÜM SONRASINDA

1- Dünya okulundan mezun olanlar, yakınları olan Ruh'lar veya Melekler tarafından karşılanıp Berzah ortamındaki uyumlarına yardım ediliyor ve çok kısa bir süre Spatyomda hafif bir vicdan azabından sonra veya doğrudan Cennetlerden (8 kapılı, 4 Cennet) götürülüyorlar diye düşünüyorum. Dikkat edilirse bu aşamadaki Ruhlar için ya hiç kabir azabı olmuyor veya çok kısa ve hafif oluyor diyebiliriz.

Burada tekamülleri devam etmek üzere

* Melek olarak daha üst bir yaşama ve Eğitime devam ettiriliyorlar

Sebe-1. Verdiği nimetlere karşılık olarak Hamd etmeler /minnet duyup şükretmeler sadece göklerde ve yerde olanların tümünün sahibi ve yaratıcısı olan Allah’a yapılır. Öteki dünyada da yine verilecekler için hamd sadece Allah'a yapılacaktır.

* Melek olarak görevlendirme süreci başlıyor

Başka Öğrenci Ruh'ların Dünya Eğitimi için görevli olarak yine bir insan vücudu ile tekâmül süreci yaşamakta olan bir veya birden fazla Meleğe öğretmen olarak gönderilme başlıyor.

2. Olumsuz puanları sınırda olan bir Ruh, Bedenden ayrılması ile alındığı Berzah denilen ilk ortamda korku, ölmüş olduğuna alışamama ve şaşkınlık içinde dolayıp duruyorYardım edilmiyor.  Sınırda puanlı olan bu Ruh bu dönemi yaklaşık 3 günde atlatıyor ve öldüğünün bilincine varınca Spatyom’a alınıyor. iİk kabir azabı Berzah’taki bu şaşkınlık ve korkuları oluyor ve Ruh azab içinde kıvranıyor. beden ise dünya malıdır ve çürümeye başlamıştır.

- Öğrenci Ruh, Nefs derslerinden başarısız olup ileri olumsuz puanlı ise veya

- Ruh Dünya’da eğitimde iken Dünya süsleri, lezzetleri ve mallarına, yakınlarına, nefslere çok bağımlı ise veya yakınları ölümünü kabul etmeye yanaşmayıp, sürekli onu halen yaşıyormuş gibi değerlendiriyor, abartılı yas tutuyor ve yanlarında çok istiyorlarsa, Berzah’taki şaşkınlık anları ve sıkıntıları 3 günden fazla uzuyor. Hayaletli, tekinsiz ev durumu yaratanlar bunlardır. Diğer bir ifade ile KABİR AZABI diye tanımlanan süre uzuyor.

- İnsan öldüren, kız çocuklarını öldüren, cahil bırakan, yaşam haklarını gasp eden ile intihar edenin Ruh’u, ilk sıkıntılı ortam olan Berzah’ta daha uzun kalıyor.

Berzah’tan çıkış A’raf denilen ve ince hesabın yapıldığı yere oluyor. Burada olumlu puanlı Ruh’a amel defteri sağ tarafından, olumsuz puanlıya ise sol tarafından kendisine verilip okuması isteniyor ve etraftan tecrit ediliyor.

Nebe-40. Şunu da iyice bilin ki, olumsuz amellerinize karşılık olarak yakında gerçekleşecek hesap gününün ve bir azabın olacağını haber veriyoruz. O gün herkes bütün amellerine kayıtlarımızdan kendileri bakacak. Özellikle de Allah’a şirk koşup riyakârca da davranarak küfre sapmış olan "Keşke toprak olsaydım!” diye pişmanlık içinde kıvranıp duracaktır.

Olumsuz puanları fazla olan veya negatif puanı az da olsa Ruh, Spatyom denilen ve 7 kapılı olduğu belirtilen Cehennem kısımlarına alınıyor. Burada ona hiç yardım edilmiyor ve keşkeler, pişmanlıklar ve vicdan azabı ateşleri ile baş başa bırakılıyor.

Hud-107. Cehenneme özgü gökler ve yaşam yeri devam ettirildikçe onlar da orada süreli /Halidiyn kalacaklardır. Ancak Rabbin uygun buldukları, yani buradaki eğitimi başaranlar hariç. Şüphesiz Rab, konulmuş olan ezeli ve ebedi evrensel kurallara göre yapılması uygun olanları belirleyip gerçekleştirendir.

A'la-13. Bu ateşin içinde ne tam ölecek, ne de tam dirilecektir, ölüp ölüp dirilecektir.

*Vicdan azabı ateşi içinde kıvranma Cezası biten veya diğer bir ifade ile Islah olanlar;

-Ya Kalan Nefs derslerinden Eğitime devam etmek üzere Dünyaya veya başka gezegenlerdeki okullara gönderiliyorlar? Veya

-Uygun bulunan bazısı toplam 8 kapılı olan 4 Cennet'e gönderiliyor. Naiym, Firdevs, Adn ve Meva Cennetleri var.

- Veya Spatyomda bekleme katında bekletiliyorlar?

Beklemeye alınma katında olanlar:

-Uygun bulunup Dünya veya benzer gezegenlerde yaşama yönelik aday seçilen uyum eğitimine alınmakta. Bu uyum eğitiminden sonra;

* Dünya gibi başka gezegenlere eğitime gönderilenler oluyor veya

* Dünya eğitimine kaldığı yerden devam etmek üzere yine insan bedeninde tekrar  gönderilenler oluyor görüşü. Reenkarnasyon iddiası? Eğer bu doğruysa;

- Mezun olmak amacıyla Kurtarma fırsatı bekleyenler

- Mezun olabilmiş, fakat not durumunu daha da yükseltmek isteyip, fırsat bekleyenler var demektir diyebiliriz.

Bütün iyi niyetle Dünya okulundan mezun olma çabası içinde olanlara başarılar diliyorum.

NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”,  “ALLAH’TAN ALACAKLI OL” ve “ÖZDE DİNDAR, SÖZDE DİNDAR”Bu içeriğe emoji ile tepki ver