Zanka

Prof. Dr. Gazi Özdemir


Prof. Dr. Gazi Özdemir

Kadına olan şiddetin temel nedenleri sosyo-ekonomik, psikolojik ve kadına karşı ön yargılı yetiştirilmiş olmak yanında manevî baskı oluşturma etkisi de fazla olan yanlış Kur’an tercümeleri ile yorumları, diğer bir ifade ile din temelli düşünceler de önemli nedenlerdir. Dolayısıyla çözüm önerileri de çok yönlü olmalıdır.

 • Özellikle kadınlar olmak üzere her iki cins mutlaka  okutulmalı ve eğitilmeleri sağlanmalıdır
 • Kadın ve erkeğin yaratılış özellikleri anlatılmalı
 • Kur’an'daki gerçekler doğru öğretilmelidir
 • Karakollardaki görevlilerin, kadınların şikâyetlerini önemsemeleri ve işleme koymaları sağlanmalı ve bu konuda eğitilmelidirler
 • Hâkim ve savcılar “erkek ön yargısı” ile yaklaşım ve ceza indirimlerinden kaçınmak üzere eğitilmelidir
 • Şiddetten koruma ve sığınma yerleri yaygınlaştırılmalıdır
 • Kadınlara meslek edindirme kursları yaygınlaştırılmalıdır
 • Şiddet cezaları ağırlaştırılmalı, öldürene, ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmeli ve bu ceza kesinlikle af dışı tutulmalıdır
 • Toplum önderleri konuşma ve davranışlarına dikkat etmeli ve örnek olmalıdırlar
 • Medyanın (Basın, Radyo ve TV) sık sık eğitici program, panel ve skeçlere önem vermesi sağlanmalı, bu amaçla da kanun ve yönetmelikler hazırlanmalıdır
 • Dizi, Film, Müzik ve tiyatrodan yararlanılmalı ve kadının erkek ile eşit haklara sahip olduğu işlenmelidir.  Kadına şiddet örnekleri olmamalı
 • Diyanete bağlı cami görevlileri  mutlaka eğitilmelidir. Hutbeler sık sık bu konulara yoğunlaştırılmalı
 • ERKEKLİK TANIMI DOĞRU YAPILMALI
  • İnsanları kadın-erkek ayırımı ile değil de "İNSAN ÜST KİMLİĞİ" ile ve eşit haklara sahip olarak görmek olduğu,
  • Herkese ve özellikle kadına şefkatli – koruyucu davranmak, üzmemek olduğu,
  • Özellikle kadına karşı kaba güç gösterisi olmadığı, kaba gücün kadını ve aileyi koruma sırasında başvurulacak bir farklılık olduğu,
  • Centilmenlik, kibarlık, saygılı davranmak olduğu,
  • İradesine, dolayısıyla da nefsine, namusuna, cinselliğine hakim olmak, güçlü iradeli olmak demek olduğu,
  • Kul hakkı yememek, hak gaspı yapmamak ve böylesi bir helâl lokma sağlamak olduğu,
  • Toplumda sayılan ve sevilen bir kişi olabilmek olduğu anlatılmalıdır.
 • EVLENECEK KADIN ŞUNLARA DİKKAT ETMELİ
  • Maddi gelirli olmalıdır
  • Eğitim görmüş olmalıdır
  • Evlenme durumundaki kadın, alkolik, uyuşturucu madde kullanan veya kumar alışkanlığı, hatta her gün kahveye gitme alışkanlığı olan kişi ile evlenmeye yanaşmamalı ve daha baştan böylesini red etmelidir
  • Kadın, beğendiği erkeği, vazgeçilmez diye düşünüp, ebeveynlerinin hilafına onunla kaçma hatasını kesinlikle işlememelidir
  • Kadın, evlenmeyi anne-babalardan farklı ve kendi başlarına baş başa yaşayacakları, baş başa yemek yiyecekleri, akşamları birlikte oturup sohbet edecekleri bir evde oturmak olarak bilmeli ve şartlar uygun ise mutlaka bu düzenlemeyi sağlamak üzere evlenmelidir.
  • Flört ve /veya nişanlılık döneminde sık sık kavga ediyorlarsa, hele kıskançlık gibi bahanelerle bir defa bile tokat yemişse, kadın kesinlikle o erkek ile evlenmemeli ve hoş gören konuma girmemeli. Çünkü gerçek sevgide, bencillik, benim dediğim olacak baskısı olmaz. Hoşgörü, karşısındakini üzmeme, onun iyiliğini ve memnuniyetini ön planda tutma, kısacası gerektiğinde onun için fedakârlık yapma, hatta mutlu olacağını anladığı anda sevgisini içine atıp onu serbest bırakma, ayrılmayı göze alma da vardır. Kesinlikle dövme veya öldürme akla bile gelmez.  Varsa kesinlikle evlenmemeli
  • Maddi durumu sefillik çektirmeyecek ve başkasına muhtaç etmeyecek düzeyde olan ile evlenilmelidir
  • Ailesine veya ailesinin ona çok aşırı bağımlı olduğu ve özgür olamayan ile evlenmeyi çok düşünmemelidir
 • EVLENECEK ERKEK ŞUNLARA DİKKAT ETMELİ
  • Evleneceği kız eğitim ve gelir düzeyine denk olmalı ve kendisinden çok eğitimsiz veya çok eğitimli olmamalıdır.
  • Abartılı gösterişli, pahalı ve marka takıntılı giyinen, aşırı süslenme merakında olan, yani müsrif tabiatlı olduğu anlaşılan bir kızla evlenirken dikkatli olmalı.
  • Ailesine aşırı düşkün, bağımlı veya hiçbir bağlılık göstermeyen ile de evlenirken dikkatli olmalı.
  • Her denilene "Evet" diyen ve yerine göre "Hayır" demeyip hakkını aramayan, diğer bir ifade ile eleştirel ve yapıcı akılla katkı sağlayacak kapasitesi olmayan ile evlenmeye yaklaşım kararı için acele etmemelidir. 
  • Aşırı ilgisi ile kişiyi sıkboğaz edercesine baskı altına alan, aşırı ve mantıksız kıskançlık krizleri gösteren ile de (normali olmalı tabi) evlenme kararı dikkatli verilmelidir.
  • Bayılma veya intihar girişimlerine sığınıp kişiyi bağlamaya teşebbüs etmeyecek olan kız ile evlenmeyi ise çekinmeden kabul etmelidir.
  • Allah, Kur'an aracılığı ile insanların evlenmelerini istemiştir. Çünkü, mutlu bir eşleşmeyi sağlayarak ikinin birlikteliğine, yani Allah'ın tekliğine ulaşma sınavı ve aracı olarak görüldüğü için evlenme önerilmektedir. Dolayısıyla da, mutsuz bir evliliğin de, artık bu amaca ulaşmayacağı kabul edildiğinden, boşanmanın da kolay uygulanması gerektiğine değinilmiştir.  
  • A’raf-189. Allah sizi tek bir nefsten yarattı. Ondan da erkek olarak eşini var etti ki birbirlerine ısınsınlar.
  • Nur-32. Toplumunuzdaki bekârlarınızı ve varsa salih olan kadın ve erkek hizmetçilerinizi evlendirin ve evlenmelerine destek olun.

NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE ANLAŞMAMIZ VAR”

 Bu içeriğe emoji ile tepki ver
1